Forretningsregler

Id Entitet Regelsæt Besked Aktiveres automatisk Regelindhold Placering Ændret
E1000 Felter sættes som krævet eller ikke krævet af forretning False

HVIS

Uddannelsestype indeholder "Ordinær"

Angiv Antal semestre som Kræves af forretning

Angiv Samlet ECTS som Kræves af forretning

Angiv ECTS min som Kræves af forretning

Angiv ECTS max som Kræves af forretning

Angiv SU-kode som Kræves af forretning

ELLERS

Angiv Antal semestre som Ikke krævet af forretning

Angiv Samlet ECTS som Ikke krævet af forretning

Angiv ECTS min som Ikke krævet af forretning

Angiv ECTS max som Ikke krævet af forretning

Angiv SU-kode som Ikke krævet af forretning

Dynamics Business Rule Monday, June 29, 2020
E0001 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Samlet antal ECTS overskrider ECTS for det overordnede Strukturelle uddannelseselement True
If
     Overordnet uddannelseselement is not null or empty
     and Overordnet uddannelseselement ECTS is not null or empty
             and Overordnet uddannelseselement Type does not have a value of "Gruppering"
     and samlet antal af strukturelle uddannelseselementers ECTS is greater than Overordnet uddannelseselement ECTS
Then
    execute rule set SUENotifikation using (Fejlbesked = "Samlet antal ECTS overskrider ECTS for det overordnede Strukturelle uddannelseselement", Felt = "ECTS", Entitetspost = this Strukturelt uddannelseselement, Regel = "E0001")​

InRule Friday, June 26, 2020
E0002 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Samlet antal ECTS overskrider max. ECTS for det overordnede Strukturelle uddannelseselement True

If
     Overordnet uddannelseselement is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Max. ECTS is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Type does not have a value of "Gruppering"
     and samlet antal af strukturelle uddannelseselementers ECTS is greater than Overordnet uddannelseselement Max. ECTS or Overordnet uddannelseselement is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Max. ECTS is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Type has a value of "Gruppering" and this Strukturelt uddannelseselement ECTS is greater than Overordnet uddannelseselement Max. ECTS
Then
    execute rule set SUENotifikation using (Fejlbesked = "Samlet antal ECTS overskrider max. ECTS for det overordnede Strukturelle uddannelseselement", Felt = "Max. ECTS", Entitetspost = this Strukturelt uddannelseselement, Regel = "E0002")​
InRule Friday, June 26, 2020
E0003 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Samlet antal ECTS er mindre end min. ECTS for det overordnede Strukturelle uddannelseselement True
If
     Overordnet uddannelseselement is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Min. ECTS is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Type does not have a value of "Gruppering"
     and samlet antal af strukturelle uddannelseselementers ECTS is less than Overordnet uddannelseselement Min. ECTS or Overordnet uddannelseselement is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Type has a value of "Gruppering" and Overordnet uddannelseselement Min. ECTS is not null or empty and this Strukturelt uddannelseselement ECTS is less than Overordnet uddannelseselement Min. ECTS
Then
    execute rule set SUENotifikation using (Fejlbesked = "Samlet antal ECTS er mindre end min. ECTS for det overordnede Strukturelle uddannelseselement", Felt = "Min. ECTS", Entitetspost = this Strukturelt uddannelseselement, Regel = "E0003")​

InRule Friday, June 26, 2020
E0005 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Samlet antal ECTS overskrider uddannelsens max. ECTS True
If
     Overordnet uddannelseselement is null or empty
     and Uddannelsesstruktur is not null or empty
             and Uddannelsesstruktur Uddannelse is not null or empty
                     and Uddannelsesstruktur Uddannelse Max. ECTS is not null or empty
                             and Samlet antal ECTS på øverste SUE'er is greater than Uddannelsesstruktur Uddannelse Max. ECTS
Then
    execute rule set SUENotifikation using (Fejlbesked = "Samlet antal ECTS overskrider uddannelsens max. ECTS", Felt = "Max. ECTS", Entitetspost = this Strukturelt uddannelseselement, Regel = "E0005")​

InRule Friday, June 26, 2020
E0006 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Samlet antal ECTS er mindre end uddannelsens min. ECTS True

If
     Overordnet uddannelseselement is null or empty
     and Uddannelsesstruktur is not null or empty
             and Uddannelsesstruktur Uddannelse is not null or empty
                     and Uddannelsesstruktur Uddannelse Min. ECTS is not null or empty
                             and Samlet antal ECTS på øverste SUE'er is less than Uddannelsesstruktur Uddannelse Min. ECTS
Then
    execute rule set SUENotifikation using (Fejlbesked = "Samlet antal ECTS er mindre end uddannelsens min. ECTS", Felt = "Min. ECTS", Entitetspost = this Strukturelt uddannelseselement, Regel = "E0006")​

InRule Friday, June 26, 2020
E0007 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Der er ikke bestået tilstrækkelige ECTS False
If
     Strukturelt uddannelseselement is not null or empty
     and Studieforløb is not null or empty
             and Strukturelt uddannelseselement Krævet ECTS is not null or empty
                     and Strukturelt uddannelseselement Krævet ECTS is greater than antal optjente ECTS
Then
    execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Der er ikke bestået tilstrækkelige ECTS", Felt = "ECTS", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0007")
InRule Friday, June 26, 2020
E0009 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Slutdato skal være tidligere da Gennemførelsesuddannelseselementet skal afsluttes inden xx False

If
     this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement is not null or empty and this Gennemførelsesuddannelseselement Slutdato is not null or empty
     and this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden is not null or empty
             and this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden interval is not null or empty
             and this Gennemførelsesuddannelseselement Startdato is not null or empty
Then
    Select Case
        Case
             this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden interval is equal to 742980000
        Then
            If
                 this Gennemførelsesuddannelseselement Startdato plus this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden days minus 1 days is before this Gennemførelsesuddannelseselement Slutdato
            Then
                execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Slutdato skal være tidligere da Gennemførelsesuddannelseselementet skal afsluttes inden " & this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden formatted as Number & " dage", Felt = "Startdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0009")
        Case
             this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden interval is equal to 742980001
        Then
            If
                 this Gennemførelsesuddannelseselement Startdato plus this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden multiplied by 7 days minus 1 days is before this Gennemførelsesuddannelseselement Slutdato
            Then
                execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Slutdato skal være tidligere da Gennemførelsesuddannelseselementet skal afsluttes inden " & this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden formatted as Number & " uger", Felt = "Startdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0009")
        Case
             this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden interval is equal to 742980002
        Then
            If
                 this Gennemførelsesuddannelseselement Startdato plus this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden months minus 1 days is before this Gennemførelsesuddannelseselement Slutdato
            Then
                execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Slutdato skal være tidligere da Gennemførelsesuddannelseselementet skal afsluttes inden " & this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden formatted as Number & " måneder", Felt = "Startdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0009")
        Case
             this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden interval is equal to 742980003
        Then
            If
                 this Gennemførelsesuddannelseselement Startdato plus this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden years minus 1 days is before this Gennemførelsesuddannelseselement Slutdato
            Then
                execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Slutdato skal være tidligere da Gennemførelsesuddannelseselementet skal afsluttes inden " & this Gennemførelsesuddannelseselement Strukturelt uddannelseselement Afsluttet inden formatted as Number & " år", Felt = "Startdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0009")​
InRule Friday, June 26, 2020
E0014 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Der findes Strukturelt uddannelseselement, som er forudsætninger, men ikke er bestået False
If IsNotNullOrEmpty(Struktureltuddannelseselement) and Not(IsNull(Struktureltuddannelseselement.Ellerbetingelser)) and count(Struktureltuddannelseselement.Ellerbetingelser) > 0 Then
Declare AntalOgFejlet as Integer set to 0
Declare AntalEllerFejlet as Integer set to 0
Declare AntalOevrigFejlet as Integer set to 0
For each (declared) EllerBetingelse in Struktureltuddannelseselement.Ellerbetingelser
If IsNotNullOrEmpty(EllerBetingelse.Ogbetingelser) Then
For each (declared) OgBetingelse in EllerBetingelse.Ogbetingelser
If IsNotNullOrEmpty(OgBetingelse.vrigebetingelser) Then
For each (declared) OevrigBetingelse in OgBetingelse.vrigebetingelser
If isNotNullOrEmpty(OevrigBetingelse.Skalvrebestet = true) and count(Studieforlb.Gennemfrelsesuddannelseselementer,Gennemfrelsesuddannelseselement.Struktureltuddannelseselement = OevrigBetingelse.Uddannelseselement and Gennemfrelsesuddannelseselement.Bestet = true) = 0 Then
Set AntalOevrigFejlet to AntalOevrigFejlet + 1
If AntalOevrigFejlet > 0 Then
Set AntalOgFejlet to AntalOgFejlet + 1
Set AntalOevrigFejlet to 0
If AntalOgFejlet >= count(EllerBetingelse.Ogbetingelser) Then
Set AntalEllerFejlet to AntalEllerFejlet + 1
Set AntalOgFejlet to 0
If AntalEllerFejlet >= count(Struktureltuddannelseselement.Ellerbetingelser) Then
execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Der findes Strukturelt uddannelseselement, som er forudsætninger, men ikke er bestået", Felt = "Eller-betingelse", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0014")​

InRule Friday, June 26, 2020
E0015 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Bedømmelsesdato skal være tidligere da denne overskrider uddannelsens afsluttet inden. False
If IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Slutdato) and (IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Studieforlb) and (IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Startdato) and (IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Studieforlb.Uddannelsesstruktur) and (IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Studieforlb.Uddannelsesstruktur.Uddannelse) and (IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Studieforlb.Uddannelsesstruktur.Uddannelse.Afsluttetinden) and IsNotNullOrEmpty(Gennemfrelsesuddannelseselement.Studieforlb.Uddannelsesstruktur.Uddannelse.Afsluttetindeninterval)))))) Then
For each (declared) GUETilBedømmelsesdato in Studieforlb.Gennemfrelsesuddannelseselementer
If
     SidsteBedømmelsesdato is null or empty
     and GUETilBedømmelsesdato Slutdato is not null or empty
Then
    set SidsteBedømmelsesdato to GUETilBedømmelsesdato Slutdato
Else
    If
         GUETilBedømmelsesdato Slutdato is not null or empty
         and GUETilBedømmelsesdato Slutdato is after SidsteBedømmelsesdato
    Then
        set SidsteBedømmelsesdato to GUETilBedømmelsesdato Slutdato
Select Case
    Case
         Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden interval is equal to 742980000
    Then
        If
             Studieforløb Gennemførelsesuddannelseselementer member 1 Startdato plus Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden days minus 1 days is before SidsteBedømmelsesdato
        Then
            execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Bedømmelsesdato skal være tidligere da denne overskrider uddannelsens afsluttet inden.", Felt = "Bedømmelsesdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0015")
    Case
         Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden interval is equal to 742980001
    Then
        If
             Studieforløb Gennemførelsesuddannelseselementer member 1 Startdato plus Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden multiplied by 7 days minus 1 days is before SidsteBedømmelsesdato
        Then
            execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Bedømmelsesdato skal være tidligere da denne overskrider uddannelsens afsluttet inden.", Felt = "Bedømmelsesdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0015")
    Case
         Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden interval is equal to 742980002
    Then
        If
             Studieforløb Gennemførelsesuddannelseselementer member 1 Startdato plus Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden months minus 1 days is before SidsteBedømmelsesdato
        Then
            execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Bedømmelsesdato skal være tidligere da denne overskrider uddannelsens afsluttet inden.", Felt = "Bedømmelsesdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0015")
    Case
         Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden interval is equal to 742980003
    Then
        If
             Studieforløb Gennemførelsesuddannelseselementer member 1 Startdato plus Studieforløb Uddannelsesstruktur Uddannelse Afsluttet inden years minus 1 days is before SidsteBedømmelsesdato
        Then
            execute rule set GUENotifikation using (Fejlbesked = "Bedømmelsesdato skal være tidligere da denne overskrider uddannelsens afsluttet inden.", Felt = "Bedømmelsesdato", Entitetspost = this Gennemførelsesuddannelseselement, Regel = "E0015")
Declare SidsteBedømmelsesdato as DateTime​

InRule Friday, June 26, 2020
N1010 Opsætning Går igennem alle declarede suer og aktivere regler. False

For each (declared) SUE in Strukturelleuddannelseselementer
Take the following actions:
    execute rule set SUE Esas_uddannelseselementStart

InRule Friday, June 26, 2020
N1006 Abonnement Opsætning vælg endten at have en abonnement bruger eller team True
HVIS
Abonnent bruger indeholder data
Lås Abonnent team
ELLERS HVIS
Abonnent team indeholder data
Lås Abonnent bruger
ELLERS
Lås op Abonnent bruger
Lås op Abonnent team
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1008 Person Opsætning Vis fulde navn ved oprettelse True

HVIS
Oprettet indeholder ikke data
Vis felt Fulde navn
ELLERS HVIS
CPR-integration-id indeholder data
Skjul felt Fulde navn
ELLERS
Vis felt Fulde navn


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1001 Samlæsning Opsætning hvis samlæsningen er gentagende er årstal ugyldigt True
HVIS
Gentagende er lig med "Ja"
Lås Årstal
Angiv Årstal som Ikke krævet af forretning
Ryd Årstal
ELLERS
Lås op Årstal
Angiv Årstal som Kræves af forretning​
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1009 Institution / Virksomhed Opsætning kræv P-nummer hvis institutionen er juridisk og udenlandsk True
HVIS
Juridisk enhed er lig med "Nej" OG Udenlandsk er lig med "Nej"
Angiv P-nummer som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv P-nummer som Ikke krævet af forretning​

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1002 Ansøgningsopsætning, Anden Aktivitet (ansøgning), Bekendtgørelse, GUE, PUE, Hold, Kurser og Skoleophold (ansøgning), Studieinaktiv Periode, Uddannelsesstruktur, Udlandsophold (ansøgning), Uddannelsesaktivitet, Internationalisering Opsætning slutdatoen ligger før startdatoen False

HVIS
Slut indeholder data OG Slut mindre end eller lig med Start
Vis fejlmeddelelsen "E1002: Slutdato skal ligge efter startdato." i forhold til feltet Slut​
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E0004 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Det overordnede Strukturelle uddannelseselement har påkrævet udlandsophold, dette Strukturelle uddannelseselement skal derfor også have påkrævet udlandsophold True
If
     Overordnet uddannelseselement is not null or empty and Overordnet uddannelseselement Påkrævet udlandsophold is not null or empty
     and Overordnet uddannelseselement Påkrævet udlandsophold is true
             and this Strukturelt uddannelseselement Påkrævet udlandsophold is null or empty or this Strukturelt uddannelseselement Påkrævet udlandsophold is false
Then
    execute rule set SUENotifikation using (Fejlbesked = "Det overordnede Strukturelle uddannelseselement har påkrævet udlandsophold, dette Strukturelle uddannelseselement skal derfor også have påkrævet udlandsophold", Felt = "Påkrævet udlandsophold", Entitetspost = this Strukturelt uddannelseselement, Regel = "E0004")​


InRule Friday, June 26, 2020
E1012 Bedømmelse Status Entity: esas_bedoemmelse does not have valid status code True

Status transitions regler:

Planlagt -> Bedømt; Slettet

Bedømt -> ;

Inaktiv -> Slettet; Planlagt

Slettet -> ;

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E5050 Bedoemmelse Der kan ikke rettes i en bedømmelse som er bedømt True

​Hvis en bedømmelse allerede er bedømt kan de ikke redigeres

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N1019 Ansøgning Opsætning Hvis afslagsbegrundelsestype ikke er udfyldt True
HVIS
Afslagsbegrundelsestype indeholder ikke data
Skjul felt Afslagsbegrundelse
Angiv Afslagsbegrundelse som Ikke krævet af forretning
ELLERS
Vis felt Afslagsbegrundelse
Angiv Afslagsbegrundelse som Kræves af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1020 Ansøgning Opsætning Lås authoritativ felter ved Optagelse.dk ansøgning True
HVIS
Kilde er lig med "Optagelse.dk"
Lås Områdenummeropsætning
Lås Uddannelsesstruktur
Lås Type
Lås KOT ID
Lås Ansøger
Lås Institutionsafdeling
ELLERS
Lås op Områdenummeropsætning
Lås Uddannelsesstruktur
Lås op Type
Lås op KOT ID
Lås op Ansøger
Lås op Institutionsafdeling​

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1022 Ansøgning Opsætning Vis og kræv felter til betinget optaget True
HVIS
Betinget optaget er lig med "Ja"
Vis felt Opfylder betingelser
Vis felt Betingelser
Vis felt Opfølgningsdato
Angiv Opfølgningsdato som Kræves af forretning
Angiv Betingelser som Kræves af forretning
ELLERS
Skjul felt Betingelser
Skjul felt Opfølgningsdato
Skjul felt Opfylder betingelser
Angiv Betingelser som Ikke krævet af forretning
Angiv Opfølgningsdato som Ikke krævet af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1023 Bedømmelse Opsætning Hvis bedømmelse er oprettet og er planlagt eller bedømt kræv karakter og bedømmelsesdato True
HVIS
Status er lig med "Bedømt"
Angiv Karakter som Kræves af forretning
Angiv Bedømmelsesdato som Kræves af forretning
ELLERS HVIS
Status er lig med "Planlagt"
Angiv Bedømmelsesdato som Kræves af forretning
Angiv Karakter som Kræves af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1024 Afdeling Opsætning kræv overordnet afdeling, hvis denne afdeling ikke er Juridisk. True
HVIS
Niveau indeholder "Juridisk"
Angiv Overordnet afdeling som Ikke krævet af forretning
ELLERS
Angiv Overordnet afdeling som Kræves af forretning
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
W5060 Studieinaktiv periode Opsætning Gives når en studieinaktiv periode godkendes. True

​Gemmes der med status: Godkendt, slettes/deaktiveres alle gennemførelsesuddannelseselementer (GUEr) med status kladde, som ligger efter startdato for den registrerede studieinaktive periode.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N1027 Hold Opsætning Skjul felter ved oprettelselses form True
HVIS
Oprettet indeholder ikke data
Lås Slutdato
Lås Startdato
ELLERS
Lås op Slutdato
Lås op Startdato

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1028 Institution Opsætning Adressefelt altid obligatorisk True
HVIS
Systemstatus er lig med "Aktiv"
Angiv Adresselinje 1 som Kræves af forretning


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1029 Institution Opsætning N1029: Autoritative kilder fra integration True
HVIS
Status fra integration er lig med "Match,Opdateres"
Lås Navn
Lås Adresselinje 1
Lås Postnummer / By
Lås Adresselinje 2
Lås Land
Lås CVR-nummer
Lås CVR status
Lås Branche
Lås Webadresse
Lås P-nummer
Lås EAN-nummer
ELLERS HVIS
Status fra integration er lig med "Ikke fundet match"
Lås op Navn
Lås op Adresselinje 1
Lås op Postnummer / By
Lås op Adresselinje 2
Lås op Land
Lås op CVR-nummer
Lås op CVR status
Lås op Branche
Lås op Webadresse
Lås op P-nummer
Lås op EAN-nummer​

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1030 Institution Opsætning Institutionskode obligatorisk ved valgt samarbejdstype Uddannelsesinstitution True
HVIS
Samarbejdstype uddannelsesinstitution er lig med "Ja"
Angiv Institutionsnummer som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Institutionsnummer som Ikke krævet af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1031 KOT-gruppe Opsætning Lås gruppenummer True
HVIS
Oprettet indeholder ikke data
Lås op Gruppenummer
ELLERS
Lås Gruppenummer

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1032 Periode Opsætning "Ugedag" eller "Dag i måned" True
HVIS
Dag i måned indeholder data
Lås Første ugedag
Angiv Første ugedag som Ikke krævet af forretning
Angiv Dag i måned som Ikke krævet af forretning
ELLERS HVIS
Første ugedag indeholder data
Lås Dag i måned
Angiv Dag i måned som Ikke krævet af forretning
Angiv Første ugedag som Ikke krævet af forretning
ELLERS
Lås op Første ugedag
Lås op Dag i måned
Angiv Dag i måned som Kræves af forretning
Angiv Første ugedag som Kræves af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1033 Periode Opsætning Gyldig dato True
HVIS
Måned i året er lig med "Februar" OG Dag i måned større end 29
Vis fejlmeddelelsen "Angiv en valid dag i måneden." i forhold til feltet Dag i måned
ELLERS HVIS
Måned i året er lig med "April,Juni,September,November" OG Dag i måned er lig med 31
Vis fejlmeddelelsen "Angiv en valid dag i måneden." i forhold til feltet Dag i måned


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1036 Planlægningsuddannelseselement Opsætning Lås SUE hvis samlæsning er udfyldt True
HVIS
Samlæsning indeholder data
Lås Strukturelt uddannelseselement
Angiv Strukturelt uddannelseselement som Ikke krævet af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1037 Planlægningsuddannelseselement Opsætning Valider at min er mindre end max True
HVIS
Fordelingsnøgle - Min større end eller lig med Fordelingsnøgle - Max OG Fordeling er lig med "Fordelingsnøgle"
Vis fejlmeddelelsen "Minimum værdien for holdfordelingen skal være mindre end maximum." i forhold til feltet Fordelingsnøgle - Min

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1038 Strukturelt uddannelseselementPlanlægningsuddannelseselement Opsætning Visning af fordelingsnøgle True
HVIS
Fordeling er lig med "Fordelingsnøgle"
Vis felt Fordelingsnøgle 1. prioritet
Vis felt Fordelingsnøgle 2. prioritet
Vis felt Fordeling 1. prioritet
Vis felt Fordeling 2. prioritet
Vis felt Fordelingsnøgle - Max
Angiv Fordelingsnøgle - Max som Kræves af forretning
Vis felt Fordelingsnøgle - Min
Angiv Fordelingsnøgle - Min som Kræves af forretning
ELLERS
Skjul felt Fordelingsnøgle 1. prioritet
Skjul felt Fordelingsnøgle 2. prioritet
Skjul felt Fordeling 1. prioritet
Skjul felt Fordeling 2. prioritet
Skjul felt Fordelingsnøgle - Max
Angiv Fordelingsnøgle - Max som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Fordelingsnøgle - Min
Angiv Fordelingsnøgle - Min som Ikke krævet af forretning

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1041 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Valider at min er mindre end max True
HVIS
Fordelingsnøgle - Min større end eller lig med Fordelingsnøgle - Max OG Fordelingsnøgle - Min indeholder data
Vis fejlmeddelelsen "Minimum værdien for holdfordeling skal være mindre end maximum." i forhold til feltet Fordelingsnøgle - Min

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1042 Uddannelsesstruktur Opsætning Grundstruktur sat True
HVIS
Grundstruktur er lig med "Ja"
Angiv Institutionsafdeling som Ikke krævet af forretning
ELLERS
Angiv Institutionsafdeling som Kræves af forretning​
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N5001 Institution Opsætning Når CVR søgning begynder True

Kører CVR-tjek ...​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5002 Institution Opsætning Der findes nogle matches på CVR True

Der blev fundet produktionsenheder i CVR (søgt på [label på objektet]  = [værdi på objektet] )

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5003 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Der findes ingen matches på CVR True

Der blev ikke fundet produktionsenheder i CVR (søgt på [label på objektet] = [værdi på objektet])​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5004 Institution Opsætning Noget gik galt med CVR integrationen, prøv igen senere. Fortsætter problemet kontakt en system administrator. True
responseData = callInternalSiteApi("/Cvr/GetProduktionsEnhedAccount?pNummer=" + pNummer)
if responseData == null
  ErrorMessage()
Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5005 Institution Opsætning Når tjek på dubletter foretages True

Tjekker for dubletter af produktionsenheder i esas ...​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5006 Institution Opsætning Dublet tjek for produktions enhed fejlede​ True
responseData = callInternalSiteApi("/Cvr/ExistInEsas?pNummer=" + pNummer)
if responseData == null
  ErrorMessage()Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5007 Institution Opsætning Når dubletter findes for produktionsenheder True

Der findes allerede en virksomhed i esas med P-nummer: [pNummer]​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5008 Institution Opsætning Når den søgte produktionsenhed findes True

Produktionsenhed fundet med P-nummer: [pNummer]. Felterne er låst og der kan nu gemmes.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5009 Institution Opsætning Når man under søgning opretter mange produktionsenheder True

Produktionsenheder oprettet. Den første du valgte i listen vises nu her.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5010 Person Opsætning Når CPR søgning begynder True

CPR-register-tjek i gang...​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5011 Person Opsætning Personen med CPR-nummer '[cprNummer]' oprettes/opdateres ikke, da cpr. status melder personen '[status på personen]'. False

Personen med CPR-nummer '[cprNummer]' oprettes/opdateres ikke, da cpr. status melder personen '[status på personen]'.

Kundespecifikt programmel Monday, January 25, 2021
W5012 Person Opsætning Der er allerede en person i esas med samme CPR-nummer: [cprNummer].​ False

Der er allerede en person i esas med samme CPR-nummer: [cprNummer].​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5013 Person Opsætning Henter oplysninger fra CPR-registret...​ False

Henter oplysninger fra CPR-registret...​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5014 Person Opsætning Der findes ikke en person med CPR-nummer: [cprNummer] i CPR-registeret. Værdien for CPR-nummeret er blevet slettet. For at kunne oprette personen skal obligatoriske felter udfyldes.​ False

Der findes ikke en person med CPR-nummer: [cprNummer] i CPR-registeret. Værdien for CPR-nummeret er blevet slettet. For at kunne oprette personen skal obligatoriske felter udfyldes.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5015 Person Opsætning Noget gik galt med CPR integrationen, prøv igen senere. Fortsætter problemet kontakt en systemadministrator.​ False

Noget gik galt med CPR integrationen, prøv igen senere. Fortsætter problemet kontakt en systemadministrator.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5016 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning True

Oplysninger fra CPR-registret er hentet, og felterne for disse oplysninger er låst.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5017 Person Opsætning CPR-nummer: [cprNummer] er fiktivt. Der laves ikke et tjek op mod CPR-registeret.​ False

CPR-nummer: [cprNummer] er fiktivt. Der laves ikke et tjek op mod CPR-registeret.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5018 Person Opsætning Delingssamtykke til personoplysningerne er nu blevet sat. True

var formParameters = {};
formParameters["esas_person_id"] = formContext.data.entity.getId();
formParameters["esas_person_idname"] = formContext.getAttribute('fullname').getValue();
var entityFormOptions = {};
entityFormOptions["entityName"] = "esas_delingssamtykke";
entityFormOptions["useQuickCreateForm"] = true;

succes = Xrm.Navigation.openForm(entityFormOptions, formParameters)
if succes
  AddNotification("N5018: Delingssamtykke til personoplysningerne er nu blevet sat.")
else
  AddNotification("E5019: Det var ikke muligt at give delingssamtykke til personoplysningerne.")

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5019 Person Opsætning Det var ikke muligt at give delingssamtykke til personoplysningerne.​ True

var formParameters = {};
formParameters["esas_person_id"] = formContext.data.entity.getId();
formParameters["esas_person_idname"] = formContext.getAttribute('fullname').getValue();
var entityFormOptions = {};
entityFormOptions["entityName"] = "esas_delingssamtykke";
entityFormOptions["useQuickCreateForm"] = true;

succes = Xrm.Navigation.openForm(entityFormOptions, formParameters)
if succes
  AddNotification("N5018: Delingssamtykke til personoplysningerne er nu blevet sat.")
else
  AddNotification("E5019: Det var ikke muligt at give delingssamtykke til personoplysningerne.")

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5020 Ansøgning Opsætning Når en ansøgning er blevet opdateret True

Ansøgningen eller relaterede poster er blevet opdateret - hvis du ikke har foretaget ændringer, så opdater siden for at se ansøgningen med opdateret data.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5021 Ansøgning Opsætning Der findes allerede en ansøgning for denne ansøger for dette områdenummer.​ True

XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_ansoegnings)
                .select(x => [x.esas_omraadenummer_id_guid, x.esas_ansoeger_id_guid, x.esas_ansoegningid])
                .filter(x => Filter.ands([Filter.equals(x.esas_omraadenummer_id_guid, kotOmraadenummer),
                Filter.equals(x.statecode, esas_ansoegning_statecode.Aktiv),
                Filter.equals(x.esas_ansoeger_id_guid, ansoegerId), Filter.notEquals(x.esas_ansoegningid, entityGuid)]))
                .execute(contacts => {
                    if (contacts.length > 0) {
                        // There were duplicates
                        AddNotification("E5021: Der findes allerede en ansøgning for denne ansøger for dette områdenummer.");
                    }
                });

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5022 Dispensationsregistrering Opsætning Relationerne oprettes automatisk når der klikkes Gem.​ False

Relationerne oprettes automatisk når der klikkes Gem.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5023 Dispensationsregistrering Opsætning Dispenser per datoen skal være dags dato eller senere.​ True

if (page.getAttribute("esas_dispenser_per").getValue().getTime() < now.getTime()) {
                AddNotification("E5023: Dispenser per datoen skal være dags dato eller senere.");
                page.getAttribute("esas_dispenser_per").setValue(null);

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5024 Institutionsoplysninger Opsætning Der findes allerede en institutionsoplysning for denne ejer​ False

Der findes allerede en institutionsoplysning for denne ejer​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5025 Meritregistrering Opsætning Obs! Studietidsforkortende merit har konsekvenser for SU-aktivitetskontrollen.​ False

Obs! Studietidsforkortende merit har konsekvenser for SU-aktivitetskontrollen.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5026 Personoplysning Opsætning Der findes allerede en personoplysning for denne ejer​ False

Der findes allerede en personoplysning for denne ejer​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5027 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Henter dispensationer for forretningsregler...​ False

Henter dispensationer for forretningsregler...​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5028 Studieforløb Opsætning [Fejl fra InRule]: [navn på SUE]​ True

XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_uddannelseselement_gennemfoerelses)
                .select(x => [x.esas_fejlbesked_fra_inrule, x.esas_navn])
                .filter(x => Filter.and(
                    Filter.equals(x.esas_studieforloeb_id_guid, Filter.makeGuid(entityId)),
                    Filter.notEquals(x.esas_fejlbesked_fra_inrule, null)))
                .execute(sue => {
                    for (var i = 0; i < sue.length; i++) {
                        var su = sue[i];
                        if (su.esas_fejlbesked_fra_inrule != null) {
                            let errors = Utilities.Formular.splitFejlbeskedErrors(su.esas_fejlbesked_fra_inrule);
                            for (var errorNum = 0; errorNum < errors.length; errorNum++) {
                                AddNotification("E5028: " + errors[errorNum] + ": " + su.esas_navn);
                            } 
                        }
                    }
                });

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5029 Studieinaktiv Periode Opsætning Gemmes der med status: Godkendt, slettes/deaktiveres alle gennemførelsesuddannelseselementer (GUEr) med status kladde, som ligger efter startdato for den registrerede studieinaktive periode.​ False

Gemmes der med status: Godkendt, slettes/deaktiveres alle gennemførelsesuddannelseselementer (GUEr) med status kladde, som ligger efter startdato for den registrerede studieinaktive periode.​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5030 Studieinaktiv Periode Opsætning Startdato er over et år ude i fremtiden​ False

Startdato er over et år ude i fremtiden​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5031 Studieinaktiv Periode Opsætning Startdato er sat til før i dag​ False

Startdato er sat til før i dag​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5032 Studieinaktiv Periode Opsætning Slutdato er sat til før i dag​ False

Slutdato er sat til før i dag​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5033 Studieordning Opsætning Du skal gemme dine ændringer, før du kan kopiere studieordningen True

 // Tjekker om der har været ændringer i formularen, såfrem at der er vil det ikke være muligt at kopiere en studieordning
if (primaryControl.data.entity.getIsDirty()) 
  AddNotification("E5033: Du skal gemme dine ændringer, før du kan kopiere studieordningen");​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5034 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Onload-event True
firstView = true;
page.getControl("dispensationer").addOnLoad(function () {
  if (!firstView) 
    AddNotification("N5034: Henter dispensationer for forretningsregler...");
  firstView = false;
            });

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5035 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning W5035: '[studieforløbets navn]' er fra en anden uddannelsesstruktur False

XrmQuery.retrieve(ctx => ctx.esas_uddannelseselement_planlaegnings, pueId)
                .select(x => [x.esas_uddannelseselement_id_guid])
                .execute(result1 => {
                    var sue_guid = result1.esas_uddannelseselement_id_guid;
                    XrmQuery.retrieve(ctx => ctx.esas_uddannelseselements, sue_guid)
                        .select(x => [x.esas_uddannelseselementid, x.esas_uddannelsesstruktur_id_guid])
                        .execute(result2 => {
                            ifOrdinary(udd_type_guid, () => {
                                if (struktur_guid1.toString() !== result2.esas_uddannelsesstruktur_id_guid)
                                    AddNotification("W5035: " + navn + " er fra en anden uddannelsesstruktur");
                            });
                        });
                });​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5036 esas_uddannelsesstruktur Opsætning E5036: Der er tilknyttet underliggende uddannelsesstrukturer på grunduddannelsesstrukturen False
// Hent alle US med et overordnet team
XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_uddannelsesstrukturs)
  .select(x => [x.esas_overordnet_uddannelsesstruktur_id_guid, x.esas_navn])
  .filter(x => Filter.notEquals(x.esas_overordnet_uddannelsesstruktur_id_guid, null))
  .execute(us => {
    for (let e of us) {
      // hvis det overorndet us id er det sammen som den man står på id
      if (e.esas_overordnet_uddannelsesstruktur_id_guid === entityId) {
        AddNotification("E5036: Der er tilknyttet underliggende uddannelsesstrukturer på grunduddannelsesstrukturen");
        break;
      }
  }
});

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5037 esas_uddannelsesstruktur Opsætning E5037: Du er ved at ændre på en aktiv uddannelsesstruktur med underliggende GUE'er False

XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_uddannelseselements)
  .select(x => [x.esas_uddannelseselementid])
  .filter(x => Filter.equals(x.esas_uddannelsesstruktur_id_guid, Filter.makeGuid(entityId)))
  .execute(sue => {
    for (var i = 0; i < sue.length; i++) {
      var su = sue[i].esas_uddannelseselementid;
        XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_uddannelseselement_gennemfoerelses)
          .select(x => [x.esas_uddannelseselement_gennemfoerelseid])
          .filter(x => Filter.equals(x.esas_uddannelseselement_id_guid, Filter.makeGuid(su)))
          .execute(gue => {
            if (gue.length > 0) {
              AddNotification("E5037: Du er ved at ændre på en aktiv uddannelsesstruktur med underliggende GUE'er");
            }
          });​
    }
});

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5038 esas_uddannelsesstruktur Opsætning E5038: Du er ved at ændre på en aktiv uddannelsesstruktur med underliggende PUE'er False

XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_uddannelseselements)
  .select(x => [x.esas_uddannelseselementid])
  .filter(x => Filter.equals(x.esas_uddannelsesstruktur_id_guid, Filter.makeGuid(entityId)))
  .execute(sue => {
    for (var i = 0; i < sue.length; i++) {
      var su = sue[i].esas_uddannelseselementid;
      XrmQuery.retrieveMultiple(ctx => ctx.esas_uddannelseselement_planlaegnings)
        .select(x => [x.esas_uddannelseselement_planlaegningid])
        .filter(x => Filter.equals(x.esas_uddannelseselement_id_guid, Filter.makeGuid(su)))
        .execute(pue => {
          if (pue.length > 0) {
            AddNotification("E5038: Du er ved at ændre på en aktiv uddannelsesstruktur med underliggende PUE'er");
          }
      });
    }
});

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
W5039 Ansøger Opsætning W5039: Der findes en eller flere personer der stemmer overens med denne ansøger False

XrmQuery.retrieveRelatedMultiple(ctx => ctx.leads, leadId, (x) => x.esas_lead_contact)
.execute(lead => {
  if (lead.length > 0) {
    AddNotification("W5039: Der findes en eller flere personer der stemmer overens med denne ansøger.");
  }
});​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5040 Bruger Opsætning E5041: Det var ikke muligt at antage brugerroller for denne bruger False
var formParameters = {};
if (!XrmServiceToolkit.Common.GuidsAreEqual(id, currentUser)) {
  formParameters["esas_som_bruger_id"] = id;
  formParameters["esas_som_bruger_idname"] = name;
}
         
// åben hurtigoprettelsesformular
var entityFormOptions = {};
entityFormOptions["entityName"] = "esas_antag_brugerroller";
entityFormOptions["useQuickCreateForm"] = true;
Xrm.Navigation.openForm(entityFormOptions, formParameters).then((l) => {
    AddNotification("N5040: Antagelse af brugerroller er nu udført for denne bruger");
    NC.BlockUI.showBlockUI({ message: '<div style="padding:50px;"><img src="/_imgs/advfind/progress.gif" /><br />Antager brugerroller...</div>' });
     var id = (<any>l).savedEntityReference[0].id;
     Bruger.Ribbon.checkImpersonationStatus(id);
     },
     error => {
       AddNotification("E5041: Det var ikke muligt at antage brugerroller for denne bruger");
     });

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5041 Bruger Opsætning Tjek regel N5040​ False

Tjek regel N5040​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5042 Bruger Opsætning E5043: Det var ikke muligt at reset brugerroller for denne bruger False

Utilities.Formular.callInternalSiteApi("/api/resetuser", "POST", null, (data: any) => {
  AddNotification("N5042: Brugerens roller er reset");
  window.parent.parent.document.location.reload();
}, 
error => {
  console.error(error.responseText);
  AddNotification("E5043: Det var ikke muligt at reset brugerroller for denne bruger");
}));​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5043 Bruger Opsætning Tjek regel 5042​ False

Tjek regel 5042​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E1043 Fagpersonsrelation Opsætning Fejlmeddelelse ved udfyldelse af flere felter (PUE, Hold og Bedømmelse) True
HVIS
Planlægningsuddannelseselement indeholder data OG Hold indeholder data
Vis fejlmeddelelsen "Der må kun udfyldes et felt." i forhold til feltet Hold
ELLERS HVIS
Planlægningsuddannelseselement indeholder data OG Bedømmelse indeholder data
Vis fejlmeddelelsen "Der må kun udfyldes et felt." i forhold til feltet Bedømmelse
ELLERS HVIS
Hold indeholder data OG Bedømmelse indeholder data
Vis fejlmeddelelsen "Der må kun udfyldes et felt." i forhold til feltet Bedømmelse
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1044 Fagpersonsrelation Opsætning Lås andre felter ved udfyldelse af et felt (planlægningsuddannelseselement, Hold og Bedømmelse) True
HVIS
Planlægningsuddannelseselement indeholder data
Lås Hold
Lås Bedømmelse
ELLERS HVIS
Hold indeholder data
Lås Planlægningsuddannelseselement
Lås Bedømmelse
ELLERS HVIS
Bedømmelse indeholder data
Lås Planlægningsuddannelseselement
Lås Hold
ELLERS
Lås op Planlægningsuddannelseselement
Lås op Hold
Lås op Bedømmelse
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E6101 Ansøgningsopsætning Opsætning Når intitutionsnummer ikke findes True

var institutionsnummer = AnsoegningsopsaetningManager.FindInstitutionsnummer(ansoegningsopsaetningId);
if (institutionsnummer == null)
{
   throw new IndberetningException("E6101: Institutionsnummer for ansøgningsopsætningen kunne ikke findes");
}​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6100 Ansøgningsopsætning Opsætning Failed to map eksamenstype from int value {adgangsgrundlag.Value} True

var parseSuccess = esas_adgangsgrundlag.TryParse<esas_adgangsgrundlag>(adgangsgrundlag.Value.ToString(), out var parsed);
if (!parseSuccess)
{
  throw new IndberetningException( $"E6100: Der skete en fejl under indlæsning af eksamenstype fra heltals-værdi");
}​

switch (parsed)
{
  case esas_adgangsgrundlag.Danskgymnasialeksamen:
    if (MapDanskGymnasialeksamen(eksamenstype, out var mapAdgangsgivendeEksamenstype)) 
      return mapAdgangsgivendeEksamenstype;
    break;
  case esas_adgangsgrundlag.InternationalBaccalaurete_IB:
    return "5";
  case esas_adgangsgrundlag.Udenlandskeksamen:
    return "11";
  case esas_adgangsgrundlag.Erhvervsuddannelse_EUD:
    return "8";
  case esas_adgangsgrundlag.Adgangseksamenforingeniruddannelser:
    return "7";
  case esas_adgangsgrundlag.Andetadgangsgrundlag:
    return "9";
  case esas_adgangsgrundlag.Ingenadgangsgivendeeksamen:
    break;
}
throw new IndberetningException($"E6100: Der skete en fejl under indlæsning af eksamenstype fra heltals-værdi");


Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E1045 Studieforløb Opsætning hvis afgangsårsag eller hvis afgangsdato indeholder data kræv at den anden part indeholder data True
HVIS
Afgangsårsag indeholder data
Angiv Afgangsdato som Kræves af forretning
ELLERS HVIS
Afgangsdato indeholder data
Angiv Afgangsårsag som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Afgangsårsag som Ikke krævet af forretning
Angiv Afgangsdato som Ikke krævet af forretning​

Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N5044 Studieforløb Opsætning Afgangsdato ligger før dags dato. Verificer at igangværende GUEr ikke har bedømmelser efter denne dato True

if (afgangsdato < new Date(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDay(), 0, 0, 0, 0) &&
   (status != esas_studieforloeb_statuscode.Aktiv && status != esas_studieforloeb_statuscode.Godkendt)) {
   AddNotification("N5044: Afgangsdato ligger før dags dato. Verificer at igangværende GUEr ikke har bedømmelser efter denne dato.")​

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E9000 Bedømmelse Opsætning E9000: Bedømmelsesdato skal være på eller efter gennemførelsesuddannelseselementets startdato. True

Hvis bedømmelesdato er mindre end GUE startdato
Hvis Bedømmelse:Bedømmelsesdato < [Gennemførelsesuddannelseselement (Gennemførelsesuddannelseselement):Startdato], så:
Stop arbejdsproces med fejlbesked
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskaber


Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
N5045 GennemførelsesuddannelseselementAnsøgning Opsætning Når antallet af ansøgninger overstiger antallet af pladser på uddannelsen True

​Max antal pladser for 'Dimensionering Sommeroptag' er nået

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N5046 Ansøgning Opsætning Når antallet af ansøgninger overstiger antallet af pladser på uddannelsen True

Max antal pladser for 'Dimensionering Vinteroptag' er nået.
Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E9001 Kvalifikationspoint Opsætning E9001: Max point for kvalifikationskriteriet er overskredet. Du gav {Point(Kvalifikationspoint)}, max er {Max point(Kvalifikationskriterie (Kvalifikationskriterie))}. True
Hvis point er større end kriteriets max point
Hvis Kvalifikationspoint:Point > [Kvalifikationskriterie (Kvalifikationskriterie):Max point], så:
Stop arbejdsproces med fejlbesked
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskaber


Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
E1046 Gebyrtype Opsætning Gebyrtypen har status "Godkendt" og kan derfor ikke redigeres True
HVIS
Status er lig med "Godkendt"
Lås Navn
Lås Beløb
Lås Beskrivelse
Lås Skabelon
Lås Type
Lås Debitortype
Lås Ejer
Lås Kategori
Lås Valuta
Lås Dimension 1
Lås Dimension 2
Lås Dimension 3
Lås Dimension 4
Lås Dimension 5
Lås Dimension 6
Lås Dimension 7
Lås Dimension 8
Lås Finanskonto
ELLERS
Lås op Beløb
Lås op Navn
Lås op Beskrivelse
Lås op Skabelon
Lås op Debitortype
Lås op Ejer
Lås op Kategori
Lås op Valuta
Lås op Dimension 1
Lås op Dimension 2
Lås op Dimension 3
Lås op Dimension 4
Lås op Dimension 5
Lås op Dimension 6
Lås op Dimension 7
Lås op Dimension 8
Lås op Finanskonto​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1047 Strukturelt uddannelseselement Opsætning hvis fag og UVM-fagkode indeholder data kræv karakterskala og bedømmelsestype True

HVIS
Type er lig med "Fag" OG UVM-fagkode indeholder ikke data
Angiv Karakterskala som Kræves af forretning
Angiv Bedømmelsestype som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Bedømmelsestype som Ikke krævet af forretning
Angiv Karakterskala som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E9002 Ansøgning Opsætning E9002: Virksomheden har et CVR-nummer og skal derfor også have et EAN-nummer for at være debitor. True

Virksomhed/institution (betaleren) skal have EAN nummer hvis der er CVR-nummer
Hvis Virksomhed/institution (Institution / Virksomhed):CVR-nummer indeholder data OG Virksomhed/institution (Institution / Virksomhed):EAN-nummer indeholder ikke data, så:
Giv fejlbesked
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskaber


Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
E9003 Faktureringsgrundlagslinje Opsætning E9003: Faktureringsgrundlag "<esas_name>" er allerede krediteret True
Faktura ikke krediteret
Hvis Faktureringsgrundlag (Faktureringsgrundlag):Refereret faktureringsgrundlag indeholder ikke data, så:
Opdatering Faktureringsgrundlag
Opdater:  Faktureringsgrundlag  Vis egenskaber
Kopie Faktureringsgrundlagslinje
Opret:  Faktureringsgrundlagslinje  Vis egenskaber
Opdatering Faktureringsgrundlagslinje
Opdater:  Faktureringsgrundlagslinje  Vis egenskaber
Kreditér - Ok
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Fuldført  Vis egenskaber
Kreditér - ikke ok
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskaber

Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
E9004 Faktureringsgrundlag Opsætning E9004: Faktureringsgrundlag "<esas_name>" er allerede krediteret True

Credit Invoice Basis - Parent

Hvis faktura ikke er blevet krediteret
Hvis Faktureringsgrundlag:Refereret faktureringsgrundlag indeholder ikke data, så:
Opdatering af faktureringsgrundlag
Opdater:  Faktureringsgrundlag  Vis egenskaber
Udløser arbejdsproccesser af Faktureringsgrundlagslinjen
AgCrm2015DistributeWF (1.3.2.1): Gemina.CRM2015.WF.CrmDistributeWF.DistributeWFActivityOneToMany   Vis egenskaber
Stop (ok)
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Fuldført  Vis egenskaber
Stop (ikke ok)
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskaber


-------------------------------------------------- ------------

Credit Invoice Baseline - line

Kopier Faktureringsgrundlagslinje
Opret:  Faktureringsgrundlagslinje  Vis egenskaber


Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
E9005 Faktureringsgrundlagslinje Opsætning E9005: Der kan ikke krediteres for et beløb større end fakturalinjen. True

Kreditnotalinje beløb større end krediteret linje beløb
Hvis 
Faktureringsgrundlag (Faktureringsgrundlag):Type er lig med [Kreditnota]
OG
{Faktureringsgrundlagslinje:Beløb > [Refereret faktureringsgrundlagslinje (Faktureringsgrundlagslinje):Beløb] ELLER Faktureringsgrundlagslinje:Beløb > [Refereret faktureringsgrundlagslinje (Faktureringsgrundlagslinje):Beløb] ELLER Faktureringsgrundlagslinje:Beløb (grund) > [Refereret faktureringsgrundlagslinje (Faktureringsgrundlagslinje):Beløb (grund)]}, så:
Fejl
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskabe


Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
N5047 Rekvirent Opsætning Rekvienten har overlappende start/slutdatoer med rekvienten: "${rekvient.esas_navn}" på studieforløbet True

Rekvienten har overlappende start/slutdatoer med en rekvient på studieforløbet

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E1048 Institution/Virksomhed Opsætning Danmark, Grønland og Færøerne kan ikke vælges på en udenlandsk virksomhed True

HVIS
Udenlandsk er lig med "Nej"
Vis felt Land
ELLERS HVIS
Land er lig med "Danmark" ELLER Land er lig med "Grønland" ELLER Land er lig med "Færøerne"
Vis fejlmeddelelsen "E1048: Danmark, Grønland og Færøerne kan ikke vælges på en udenlandsk virksomhed" i forhold til feltet Land


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1049 Institution/Virksomhed Opsætning Kun Danmark, Grønland og Færøerne kan vælges på en indenlandsk virksomhed True

HVIS
Udenlandsk er lig med "Ja" OG P-nummer indeholder ikke data
Vis felt Land
ELLERS HVIS
Udenlandsk indeholder ikke data
Vis felt Land
ELLERS HVIS
Land indeholder "Danmark" ELLER Land indeholder "Grønland" ELLER Land indeholder "Færøerne"
Vis felt Land
ELLERS
Vis fejlmeddelelsen "E1049: Kun Danmark, Grønland og Færøerne kan vælges på en indenlandsk virksomhed" i forhold til feltet Land​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E5069 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning E5069: Det er ikke muligt at ændre UVM-fagkoden, da den sættes fra det relaterede strukturelle uddannelseselement. True

UVM subject code can not be changed manually after creating implementation element


Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6072 IndberetningsGrundlag Opsætning Der kan kun indberettes til CØSA når det dette indberetningsgrundlag for den juridiske afdeling, samt alle indberetningsgrundlag for relaterede institutionsafdelingerne har status 'Godkendt' True

Der kan kun indberettes til CØSA når det dette indberetningsgrundlag for den juridiske afdeling, samt alle indberetningsgrundlag og indberetningsgrundlagslinjer for relaterede institutionsafdelingerne har status 'Godkendt'

Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
N5048 Studieforløb Opsætning N5048: Såfremt nuværende ændringer gemmes, kan det påvirke indberetningerne for dette studieforløb. True

​Hvis der sker ændringer på feltet "esas_studiestart" skal [Besked] vises som notifikation

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E9006 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Teori ECTS STÅ og Praktik ECTS STÅ skal summere til 30. Var: værdi True

​Teori ECTS STÅ og Praktik ECTS STÅ skal summere til 30.

Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
E6076 IndberetningsGrundlag Opsætning Det er kun muligt at godkende indberetningsgrundlag, hvis status er 'Ikke indberettet' eller 'Godkendt'. True

For at kunne godkende et indberetningsgrundlag skal status være 'Ikke indberettet'​ eller 'Godkendt'.

Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
N5049 GennemførelsesuddannelseselementPersonStudieforløb Opsætning N5049: Personen har registreret navne- og adressebeskyttelse fra CPR True

​Hvis feltet NAB (Navne og addressebeskyttet) er sat til Ja på Peron (samme værdi arves til Studieforløb) så vises der på skærmbilleder for Personen alle Personens Studieforløb og alle GUEr for disse studieforløb en notifikations bjælke med [Besked].

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6001 Strukturelt uddannelseselement E6001: Der findes aktive PUE'er eller GUE'er på denne SUE. Disse skal slettes før SUE'en kan slettes. True

​Der må ikke være aktive PUE'er eller GUE'er på SUE'en hvis denne skal slettes

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6002 Team E6002: Der findes aktive opgaver eller køelementer ejet af dette team. Disse skal lukkes eller assignes til andre, før teamet kan deaktiveres. True

​Der må ikke være aktive opgaver eller køelementer ejet af et team hvis dette skal deaktiveres

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6003 Bekendtgørelse E6003: Der findes underliggende uddannelser på denne bekendtgørelse. Disse skal slettes før bekendtgørelsen kan slettes. True

​Bekendtgørelser kan ikke slettes hvis der findes uddannelser på denne.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6021 Post E6021: Du kan ikke oprette/redigere denne post, da der eksisterer en eller flere dubletter i systemet. True

​Dupletter kan ikke oprettes/redigeres

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6022 Post Opsætning E6022: Du kan ikke oprette eller ændre denne post, da du ikke er en del af den ejende institution. True

​Man kan ikke oprette/redigere i poster, hvis man ikke er en del af den ejende institution.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6018 Studieforløb E6018: Der findes tilknyttede GUE'er med valideringsfejl. Disse skal løses før studieforløbet kan godkendes. True

​Tilknyttede GUE'er med valideringsfejl skal løses, før studieforløb kan godkendes.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6025 Betingelse E6025: Betingelsen eller en betingelse under er låst. True

​Betingelse eller underbetingelse er låst

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6027 Entitet E6027: Der skete en fejl i forsøget på at slettet entiteten. True

​Der skete en fejl ved forsøg på sletning af entiteten

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6040 Grunddannelsesstruktur E6040: Grunddannelsesstrukturen har mindst et tilknyttet uddannelsesstruktur, for at slette den skal de underliggende uddannelsesstrukturer fjernes. True

​En Grunddannelsesstruktur må ikke have tilknyttede uddannelsesstrukturer hvis denne skal slettes 

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6043 Team E6043: Det primære team er ikke sat. True

Det primære team er ikke sat.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6044 Uddannelsesstruktur E6044: Uddannelsesstrukturen kan ikke godkendes før den overordnede uddannelsesstruktur er godkendt. True

​Den overordnede uddannelsesstruktur skal være godkendt før andre uddannelsesstrukturer kan godkendes.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6046 Strukturelt uddannelseselement E6046: Der findes tilknyttede SUE'er med valideringsfejl. Disse skal løses før strukturen kan godkendes. True

En struktur med tilknyttede SUE'er kan ikke godkendes hvis nogen af dem har valideringsfejl. 

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6048 Uddannelsesstruktur E6048: Uddannelsesstrukturen med tilknyttet uddannelse har ikke nogle tilhørende bekendtgørelse(r), og kan derfor ikke godkendes. True

​En uddannelsesstruktur skal mindst have én bekendtgørelse før denne kan godkendes

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6049 Uddannelsesstrukturen E6049: Uddannelsesstrukturen har status aktiv og kan derfor ikke slettes. True

​Aktive uddannelsesstrukturer kan ikke slettes

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6023 E6023: Det er kun muligt at oprette fiktivt CPR-nr hvis køn er sat til mand eller kvinde. True

​Fiktive CPR-numre skal have et køn

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6031 E6031: Både fødselsdag og køn skal være udfyldt. Fiktivt CPR-nr kan ikke oprettes foruden. True

​Et CPR-nummer skal både have fødselsdag og køn

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6026 Strukturelt uddannelseselement E6026: Hele eller dele af SUE'en (eller en relateret eller overordnet SUE) er låst. Ændringerne kan ikke gemmes. True

​Låste dele af SUE'en kan ikke ændres

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6037 Delingssamtykke E6037: Det er ikke muligt at genaktivere delingssamtykket, for at give samtykke skal du oprette et nyt delingssamtykke. True

​Det er ikke muligt at genaktivere delingssamtykke

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6007 Strukturelt uddannelseselement E6007: Uddannelseselementet har tilknyttede betingelser, der relaterer til en anden uddannelsesstruktur. True

​Kan ikke ændre uddannelseselement grundet tilknyttede betingelser

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6042 PersonPost E6042: Der er ikke tilknyttet nogen person til denne personoplysningspost. True

​En Personlysningspost skal have en person tilknyttet

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6024 Strukturelt uddannelseselement E6024: Der findes ikke nogle konfiguration til denne SUE. True

​Manglende konfiguration til strukturelt uddannelseselement

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6045 Studienummer E6045: Studienr er låst og kan ikke redigeres manuelt. True

​Låste studienumre kan ikke redigeres manuelt

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6017 Virksomhed E6017: Stamdata for virksomheden opdateres fra CVR-registeret og er derfor låst for manuelle rettelser. True

​Det er ikke muligt at lave manuelle rettelser til virksomheder

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6016 Person E6016: Autoritative data for personen opdateres fra CPR-registret og er derfor låst for manuelle rettelser. True

​Det er ikke muligt at redigere autoritative data på personer manuelt 

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
N6014 N6014: Entiteten er med succes blevet valideret. True

​Entiteten er med succes blevet valideret.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6015 Uddannelse E6015: Der findes underliggende SUE'er, studieordninger og/eller uddannelsesstruktur(er) på denne uddannelse. Disse skal slettes før uddannelsen kan slettes. True

​Uddannelser med SUE'er, studieordninger eller uddannelsesstrukturer kan ikke slettes

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6047 E6047: Der kan kun være en relateret entitiet. True

​Der må kun være én relateret entitet

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6030 E6030: Feltet mangler for at kunne beregne løbenummer. True

​Feltet mangler for at kunne beregne løbenummer.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6032 Strukturelt uddannelseselement E6032: Der er ikke sat nogen periode på den tilknyttede SUE. True

​Der er ikke sat nogen periode på den tilknyttede SUE.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6029 Institution E6029: Enten institution eller ejer er ikke udfyldt. True

​Både institution og ejer skal være udfyldt

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6033 PersonInstitution E6033: Enten person, rolle eller ejende institution er ikke udfyldt. True

​Person, rolle eller ejende institution skal alle være opfyldt

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6038 PersonInstitution E6038: Der er allerede oprettet institutionsspecifikke oplysninger for denne person med den valgte rolle. True

​En person kan kun have ét sæt institutionsoplysninger per rolle

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6055 E6055: Der kan ikke dispenseres for entiteten. True

​Kan ikke oprette forhold mellem entiteter

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6012 Person E6012: Fagpersonen har tilknyttede relationer til hold, PUE eller studieforløb og kan derfor ikke slettes. True

​En fagperson med tilknytning til et hold, PUE eller studieforløb kan ikke slettes

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6028 Samlæsning E6028: Samlaesningen forsøger at blive opdateret, men der er ikke nogle samlaesning tilknyttet. True

​Man kan ikke opdatere en Samlæsning der ikke eksisterer

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6039 Afdeling E6039: Overordnet afdeling skal være sat. True

Overordnet afdeling skal være sat.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6004 Afdeling E6004: Denne afdeling kan ikke gøres inaktiv mens der er flg. aktive poster tilknyttet den: True

​Afdeling kan ikke gøres inaktiv, fordi der er aktive poster på den.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6011 Bevisgrundlag E6011: Bevisgrundlag må ikke genaktiveres når først de er blevet deaktiveret. True

​Bevisgrundlag kan ikke genaktiveres

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6006 E6006: Følgende obligatoriske felter "X" på formularen er ikke udfyldt. True

​Der er obligatoriske felter der ikke er udfyldt

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6020 E6020: Forkert CPR-nummer format (DDMMÅÅ-XXXX). True

​Forkert CPR-nummer format

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6036 E6036: Entiteten der valideres har ikke et CPR-nummer felt. True

​Entitet der forsøges valideret, mangler CPR-nummer felt

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6008 E6008: CVR-Nummer skal bestå af 8 tal. True

CVR-Nummer skal bestå af 8 tal.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6009 E6009: EAN-Nummer skal bestå af 13 tal. True

EAN-Nummer skal bestå af 13 tal.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6010 E6010: P-Nummer skal bestå af 10 tal. True

P-Nummer skal bestå af 10 tal.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6041 E6041: Ejeren skal være et team. True

Ejeren skal være et team.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6052 E6052: Der forsøges at slettes et valgfag fra en integration, dette er ikke muligt da tidsfristen er overskredet. True

​Det er ikke muligt at slette et valgfag fra en integration når tidsfristen er overskredet.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6053 E6053: Det er ikke muligt at oprette 2 Optagelse.dk ansøgningsopsætninger der starter samme år. True

​Det er ikke muligt at oprette 2 Optagelse.dk ansøgningsopsætninger der starter samme år.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6054 Studerende E6054: Den studerende har allerede et eksisterende aktivt studieforløb på en ordinær uddannelse. True

​Studerende kan kun have ét aktivt studieforløb på en ordinær uddannelse

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6051 E6051: Autoritativ data fra optagelse.dk kan ikke opdateres. True

Autoritativ data fra optagelse.dk kan ikke opdateres.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6050 Bedømmelse E6050: Der kan ikke rettes i en bedømmelse som er bedømt. True

Der kan ikke rettes i en bedømmelse som er bedømt.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6057 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning E6057: Der kan kun være en meritregistrering per gennemførelsesuddannelseselement. True

​Der kan kun være én meritregistrering per gennemførelsesuddannelseselement.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6056 Ansøger E6056: Det er ikke tilladt at flette ansøgere hvis begge er fra Optagelse.dk. True

​Det er ikke tilladt at flette ansøgere hvis begge er fra Optagelse.dk

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6060 E6060: Det er ikke muligt at slette {0} da den anvendes af {1}. True

Det er ikke muligt at slette {0} da den anvendes af {1}.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6059 Studieforløb E6059: Der er allerede en studieinaktiv periode på dette studieforløb som overlapper denne periode True

Der er allerede en studieinaktiv periode på dette studieforløb som overlapper denne periode

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6058 E6058: Den studieinaktive periode kan ikke ændres/slettes, da slutdatoen ligger før dags dato. True

Den studieinaktive periode kan ikke ændres/slettes, da slutdatoen ligger før dags dato.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6061 Uddannelse, Studieordning, PUE E6061: Uddannelse og studieordning kan ikke længere ændres, da der findes aktive PUE'er tilhørende uddannelsesstrukturen. True

​Uddannelse og studieordning kan ikke ændres, når der findes aktive PUE'er tilhørende uddannelsesstrukturen.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6062 Ansøger E6062: Det er ikke muligt at merge en ansøger fra Optagelse.dk ind i en anden ansøger True

​Det er ikke muligt at merge en ansøger fra Optagelse.dk ind i en anden ansøger

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6063 Studieforløb E6063: Det er ikke muligt at gemme studieforløb med en person uden CPR-nummer, køn eller fødselsdato. True

Det er ikke muligt at gemme studieforløb med en person uden CPR-nummer, køn eller fødselsdato.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6103 E6103: Din bruger har ikke tilladelse til at godkende denne bedømmelse på grund af fire øjne princippet. True

Din bruger har ikke tilladelse til at godkende denne bedømmelse på grund af fire øjne princippet.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6104 Bedømmelse E6104: En bedømmelse skal have én af de bedømmelsesformer der er tilladt på PUE. True

​En bedømmelse skal have én af de bedømmelsesformer der er tilladt på PUE.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6064 Person E6064: Ejer, Person eller Rolle er ikke sat på personoplysningen og kan derfor ikke oprettes. True

​Ejer, Person eller Rolle er ikke sat på personoplysningen og kan derfor ikke oprettes.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6065 Studieforløb E6065: Studieforløbet blev ikke oprettet, da der skete en uventet fejl. True

Studieforløbet blev ikke oprettet, da der skete en uventet fejl.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5062 Planlægningsuddannelseselement E5062: Der mangler at sættes en gebyrtype før planlægningsuddannelseselement kan sættes til Planlagt. True

​Der mangler at sættes en gebyrtype før planlægningsuddannelseselement kan sættes til Planlagt.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5067 Faktureringsgrundlag E5067: Et faktureringsgrundlag som er opkrævet kan ikke sættes til en inaktiv status. True

​Et faktureringsgrundlag som er opkrævet kan ikke sættes til en inaktiv status.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6066 GennemførelsesuddannelseselementPlanlægningsuddannelseselement E6066: Summen af ECTS-point på gennemførelsesuddannelseselementerne overstiger mængden angivet på det tilhørende planlægningsuddannelseselement. True

​Summen af ECTS-point på gennemførelsesuddannelseselementerne overstiger mængden angivet på det tilhørende planlægningsuddannelseselement.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E5068 Strukturelt uddannelseselement E5068: En SUE med status Endelig skal have en redigeringsgrund hvis der ændres i den. True

​ En SUE med status Endelig skal have en redigeringsgrund hvis der ændres i den.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6078 E6078: Den angivne afgangsårsag er ikke markeret med 'Tillad genindskrivning' og overholder derfor ikke kravene herfor. True

​Den angivne afgangsårsag er ikke markeret med 'Tillad genindskrivning' og overholder derfor ikke kravene herfor.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6069 Ansøgning E6069: Afgangsdato for ansøgningen overholder ikke kravene for genindskrivning. True

Afgangsdato for ansøgningen overholder ikke kravene for genindskrivning.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6070 E6070: Der er ikke angivet en afgangsårsag, denne kan derfor ikke beregnes iht. kravene for genindskrivning. True

​Der er ikke angivet en afgangsårsag, denne kan derfor ikke beregnes iht. kravene for genindskrivning.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6068 Ansøgning E6068: Afgangsdato for ansøgningen er ikke udfyldt og kan derfor ikke beregnes iht. kravene for genindskrivning. True

​Afgangsdato for ansøgningen er ikke udfyldt og kan derfor ikke beregnes iht. kravene for genindskrivning.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6073 Gennemførelsesuddannelseselement E6073: Bedømmelsesdatoen må ikke ligge før startdato på den tilhørende GUE. True

Bedømmelsesdatoen må ikke ligge før startdato på den tilhørende GUE.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6074 Strukturelt uddannelseselement E6074: Oprettelse eller opdatering af SUE ville medføre en overskridning af ects loft for teori på uddannelsen. True

​Oprettelse eller opdatering af SUE ville medføre en overskridning af ects loft for teori på uddannelsen.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6075 Strukturelt uddannelseselement E6075: Oprettelse eller opdatering af SUE ville medføre en overskridning af ects loft for praktik på uddannelsen. True

Oprettelse eller opdatering af SUE ville medføre en overskridning af ects loft for praktik på uddannelsen.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6077 E6077: Teori ECTS STÅ og Praktik ECTS STÅ skal summere til 30, var: "X" True

​Teori ECTS STÅ og Praktik ECTS STÅ skal summere til 30, var: "X"

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E6005 Institution E6005: Der kan ikke udføres operationer på juridiske institutioner samt institutionsafdelinger. Dette skal ske af en esas-specialist. True

​Der kan ikke udføres operationer på juridiske institutioner samt institutionsafdelinger. Dette skal ske af en esas-specialist.

Kundespecifikt programmel Friday, June 26, 2020
E1050 Adgangskrav Opsætning beskrivelse af særlige krav er nødvendig hvis der er særlige krav True

HVIS
Særlige krav er lig med "Ja"
Vis felt Beskrivelse af særlige krav
Angiv Beskrivelse af særlige krav som Kræves af forretning
ELLERS
Skjul felt Beskrivelse af særlige krav
Angiv Beskrivelse af særlige krav som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1051 Afdeling Opsætning felter er skjult med mindre at Niveauet er Juridisk institution False

HVIS
Niveau indeholder ikke "Juridisk institution"
Skjul felt Navision STAT Brugernavn
Skjul felt Navision STAT EAN nr
Skjul felt Navision STAT endepunkt
Skjul felt Navision STAT Password
Skjul felt Dimensionsnavn 1
Skjul felt Dimensionsnavn 2
Skjul felt Dimensionsnavn 3
Skjul felt Dimensionsnavn 4
Skjul felt Dimensionsnavn 5
Skjul felt Dimensionsnavn 6
Skjul felt Dimensionsnavn 7
Skjul felt Dimensionsnavn 8
Skjul felt Betinget optagelse flettetekst OU
Skjul felt Betinget optagelse flettetekst ÅU
Skjul felt Hjælp flettetekst OU
Skjul felt Hjælp flettetekst ÅU
Skjul felt IKV/RKV flettetekst OU
Skjul felt IKV/RKV flettetekst ÅU
Skjul felt Ledige pladser flettetekst OU
Skjul felt Ledige pladser flettetekst ÅU
Skjul felt Studiestart flettetekst OU
Skjul felt Studiestart flettetekst ÅU
Skjul felt Kommunikation aktiveret
Skjul felt Betinget optagelse flettetekst OU engelsk
Skjul felt Betinget optagelse flettetekst ÅU engelsk
Skjul felt Hjælp flettetekst OU engelsk
Skjul felt Hjælp flettetekst ÅU engelsk
Skjul felt IKV/RKV flettetekst OU engelsk
Skjul felt IKV/RKV flettetekst ÅU engelsk
Skjul felt Ledige pladser flettetekst OU engelsk
Skjul felt Ledige pladser flettetekst ÅU engelsk
Skjul felt Studiestart flettetekst OU engelsk
Skjul felt Studiestart flettetekst ÅU engelsk
Skjul felt Klagevejledning OU - Dansk
Skjul felt Klagevejledning OU - Engelsk
Skjul felt Klagevejledning ÅU - Dansk
Skjul felt Klagevejledning ÅU - Engelsk
Skjul felt Dimension 1
Skjul felt Dimension 2
Skjul felt Dimension 3
Skjul felt Dimension 4
Skjul felt Dimension 5
Skjul felt Dimension 6
Skjul felt Dimension 7
Skjul felt Dimension 8
Skjul felt Finanskonto
ELLERS
Vis felt Navision STAT Brugernavn
Vis felt Navision STAT EAN nr
Vis felt Navision STAT endepunkt
Vis felt Navision STAT Password
Vis felt Dimensionsnavn 1
Vis felt Dimensionsnavn 2
Vis felt Dimensionsnavn 3
Vis felt Dimensionsnavn 4
Vis felt Dimensionsnavn 5
Vis felt Dimensionsnavn 6
Vis felt Dimensionsnavn 7
Vis felt Dimensionsnavn 8
Vis felt Betinget optagelse flettetekst OU
Vis felt Betinget optagelse flettetekst ÅU
Vis felt Hjælp flettetekst OU
Vis felt Hjælp flettetekst ÅU
Vis felt IKV/RKV flettetekst OU
Vis felt IKV/RKV flettetekst ÅU
Vis felt Ledige pladser flettetekst OU
Vis felt Ledige pladser flettetekst ÅU
Vis felt Studiestart flettetekst OU
Vis felt Studiestart flettetekst ÅU
Vis felt Kommunikation aktiveret
Vis felt Betinget optagelse flettetekst OU engelsk
Vis felt Betinget optagelse flettetekst ÅU engelsk
Vis felt Hjælp flettetekst OU engelsk
Vis felt Hjælp flettetekst ÅU engelsk
Vis felt IKV/RKV flettetekst OU engelsk
Vis felt IKV/RKV flettetekst ÅU engelsk
Vis felt Ledige pladser flettetekst OU engelsk
Vis felt Ledige pladser flettetekst ÅU engelsk
Vis felt Studiestart flettetekst ÅU engelsk
Vis felt Studiestart flettetekst ÅU engelsk
Vis felt Klagevejledning OU - Dansk
Vis felt Klagevejledning OU - Engelsk
Vis felt Klagevejledning ÅU - Dansk
Vis felt Klagevejledning ÅU - Engelsk
Vis felt Dimension 1
Vis felt Dimension 2
Vis felt Dimension 3
Vis felt Dimension 4
Vis felt Dimension 5
Vis felt Dimension 6
Vis felt Dimension 7
Vis felt Dimension 8
Vis felt Finanskonto​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1052 Afdeling Opsætning felter er synlige og krævet hvis niveaet er Juridisk institution True

HVIS
Niveau indeholder "Juridisk institution"
Vis felt I drift
Angiv I drift som Kræves af forretning
Vis felt Fire-øjneprincip
Vis felt Håndtering af studienummer
Angiv Håndtering af studienummer som Kræves af forretning
Vis felt Alarmér om uhentede bilag (Antal dage inden)
Angiv Alarmér om uhentede bilag (Antal dage inden) som Kræves af forretning
Vis felt CØSA Brugernavn
Angiv CØSA Brugernavn som Kræves af forretning
Vis felt CØSA Password
Angiv CØSA Password som Kræves af forretning
Vis felt Stop fremtidig SU-indberetning
Angiv Stop fremtidig SU-indberetning som Kræves af forretning
ELLERS
Skjul felt I drift
Angiv I drift som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Fire-øjneprincip
Skjul felt Håndtering af studienummer
Angiv Håndtering af studienummer som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Alarmér om uhentede bilag (Antal dage inden)
Angiv Alarmér om uhentede bilag (Antal dage inden) som Ikke krævet af forretning
Skjul felt CØSA Brugernavn
Angiv CØSA Brugernavn som Ikke krævet af forretning
Skjul felt CØSA Password
Angiv CØSA Password som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Stop fremtidig SU-indberetning
Angiv Stop fremtidig SU-indberetning som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1054 Ansøgning Opsætning årsag til ingen fakturering er syblig, da der er givet at debitortype er lig ingen fakturering True

HVIS
Debitortype er lig med "Ingen fakturering"
Vis felt Årsag til ingen fakturering
ELLERS
Skjul felt Årsag til ingen fakturering
Ryd Årsag til ingen fakturering​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1055 Ansøgning Opsætning angiv en optagelsesafgørelse, da optagelsesstatussen indholder data True

HVIS
Optagelsesstatus er lig med "Tilbudt,Bekræftet,Ikke svaret,Nej tak,Tilbagemeldt,Optaget"
Angiv Optagelsesafgørelse som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Optagelsesafgørelse som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1056 Ansøgning Opsætning Ansøger, institutionsafdeling og ansøgt dato er ikke krævet ved genindskrivning True

HVIS

Studieforløb indeholder ikke data
Angiv Ansøger som Kræves af forretning
Angiv Ansøgt dato som Kræves af forretning
Angiv Institutionsafdeling som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Genindskrivningsdato som Kræves af forretning
Angiv Studieforløb som Kræves af forretning


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1057 Ansøgning Opsætning krævet for gæstestuderende at udfylde indskrivningsformen og staminstitution True

HVIS
Systemstatus er lig med "Aktiv,Inaktiv"
Angiv Indskrivningsform som Kræves af forretning
Angiv Staminstitution som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Indskrivningsform som Kræves af forretning
Angiv Staminstitution som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1058 Ansøgning Opsætning kræv studieforløb og Genskrivningsdato hvis genindskrivnings formen er brugt. True

HVIS
Genindskrivningsdato indeholder data ELLER Studieforløb indeholder data ELLER Oprettet indeholder ikke data

Angiv Studieforløb som Kræves af forretning
Angiv Genindskrivningsdato som Kræves af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1059 Ansøgning Opsætning Studieretning og Institutionsafdeling er låst grundet kilden er Optagelse.dk True

HVIS
Kilde er lig med "Optagelse.dk"
Lås Studieretning
Lås Institutionsafdeling
ELLERS
Lås op Studieretning
Lås op Institutionsafdeling​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1060 Ansøgning Opsætning Sagsbehandlingsafgørelsen er sat til annuleret grundet den annullerede integrationsstatus True

HVIS
Integrationsstatus er lig med "Annulleret"
Angiv Sagsbehandlingsafgørelse til "Annulleret"​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1061 Ansøgning Opsætning Sagsbehandlingsafgørelsen er sat til færdigbehandlet, da sagsbehandlingsafgørelsen indeholder data. True

HVIS
Sagsbehandlingsafgørelse indeholder data
Angiv Sagsbehandlingsstatus til "Færdigbehandlet"​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1062 Ansøgning Opsætning PUE krævet for denne entitet True

HVIS
Systemstatus er lig med "Aktiv,Inaktiv"
Angiv Planlægningselement som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Planlægningselement som Kræves af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1063 Ansøgning Opsætning startmerit er sat givet at der er sat "ja" i Tidligere fuldført videregaaende udd True

HVIS
Tidligere fuldført videregaaende udd. er lig med "Ja"
Angiv Startmerit til "Ja"​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1064 Ansøgning Opsætning optagelsesstatus er sat til Tilbudt grundet studieplads eller standbyplads True

HVIS
Optagelsesafgørelse er lig med "Studieplads,Standbyplads" OG Optagelsesstatus indeholder ikke data
Angiv Optagelsesstatus til "Tilbudt"​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1065 Ansøgning Opsætning afslagsbegrundelse og afslagsbegrundelsestype er krævet givet at ansøgeren har fået afslag eller status ikke optagelsesberettiget True

HVIS
Sagsbehandlingsafgørelse er lig med "Ikke optagelsesberettiget,Afslag"
Vis felt Afslagsbegrundelse
Vis felt Afslagsbegrundelsestype
Angiv Afslagsbegrundelse som Kræves af forretning
Angiv Afslagsbegrundelsestype som Kræves af forretning
ELLERS
Skjul felt Afslagsbegrundelse
Skjul felt Afslagsbegrundelsestype
Angiv Afslagsbegrundelse som Ikke krævet af forretning
Angiv Afslagsbegrundelsestype som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1066 Ansøgning Opsætning givet adagangsgrundlags formen forskellige felter er synlige. True

HVIS
Adgangsgrundlag er lig med "Dansk gymnasial eksamen"
Vis felt Eksamenstype
Skjul felt Eksamenstype - beskrivelse
Vis felt Karaktergennemsnit
Vis felt Eksamensresultat
Vis felt Eksamensår
Skjul felt Danskprøve
Skjul felt Danskprøve niveau
Skjul felt Danskprøve år
Skjul felt Eksamensland
Skjul felt Total points
ELLERS HVIS
Adgangsgrundlag er lig med "Erhvervsuddannelse (EUD)"
Skjul felt Eksamenstype
Vis felt Eksamenstype - beskrivelse
Vis felt Eksamensår
Skjul felt Karaktergennemsnit
Skjul felt Eksamensresultat
Skjul felt Danskprøve
Skjul felt Danskprøve niveau
Skjul felt Danskprøve år
Skjul felt Eksamensland
Skjul felt Total points
ELLERS HVIS
Adgangsgrundlag er lig med "Udenlandsk eksamen"
Skjul felt Eksamenstype
Vis felt Eksamenstype - beskrivelse
Vis felt Eksamensår
Vis felt Danskprøve
Vis felt Karaktergennemsnit
Skjul felt Eksamensresultat
Vis felt Danskprøve niveau
Vis felt Danskprøve år
Vis felt Eksamensland
Skjul felt Total points
ELLERS HVIS
Adgangsgrundlag er lig med "International Baccalaurete (IB)"
Skjul felt Eksamenstype
Vis felt Eksamenstype - beskrivelse
Vis felt Eksamensår
Skjul felt Danskprøve
Vis felt Karaktergennemsnit
Skjul felt Eksamensresultat
Skjul felt Danskprøve niveau
Skjul felt Danskprøve år
Vis felt Eksamensland
Vis felt Total points
ELLERS HVIS
Adgangsgrundlag er lig med "Adgangseksamen for ingeniøruddannelser"
Skjul felt Eksamenstype
Skjul felt Eksamenstype - beskrivelse
Vis felt Eksamensår
Skjul felt Danskprøve
Vis felt Karaktergennemsnit
Vis felt Eksamensresultat
Skjul felt Danskprøve niveau
Skjul felt Danskprøve år
Skjul felt Eksamensland
Skjul felt Total points
ELLERS HVIS
Adgangsgrundlag er lig med "Andet adgangsgrundlag"
Skjul felt Eksamenstype
Vis felt Eksamenstype - beskrivelse
Vis felt Eksamensår
Skjul felt Karaktergennemsnit
Skjul felt Eksamensresultat
Skjul felt Danskprøve
Skjul felt Danskprøve niveau
Skjul felt Danskprøve år
Skjul felt Eksamensland
Skjul felt Total points
ELLERS
Skjul felt Eksamenstype
Skjul felt Eksamenstype - beskrivelse
Skjul felt Eksamensår
Skjul felt Karaktergennemsnit
Skjul felt Eksamensresultat
Skjul felt Danskprøve
Skjul felt Danskprøve niveau
Skjul felt Danskprøve år
Skjul felt Eksamensland
Skjul felt Total points​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1067 Ansøgning Opsætning viser igang værende fag True

HVIS
I gang er lig med "Ja"
Vis felt I gang fag
ELLERS
Skjul felt I gang fag​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1068 Ansøgning Opsætning viser områdespecialiseringsprioriteter givet at der er indhold i dem. True

HVIS
Områdespecialiseringsprioriteter indeholder data
Vis felt Områdespecialiseringsprioriteter
ELLERS
Skjul felt Områdespecialiseringsprioriteter​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1069 Ansøgning Opsætning viser tilmedlte fag True

HVIS
Tilmeldt er lig med "Ja"
Vis felt Tilmeldt Fag
ELLERS
Skjul felt Tilmeldt Fag​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1070 Ansøgning Opsætning vis Viksomhed/Institution givet at debitortypen er Rekvirent, Ansættelsested eller Øvrig. True

HVIS
Debitortype er lig med "Rekvirent,Ansættelsessted,Øvrig"
Vis felt Virksomhed/institution
ELLERS
Skjul felt Virksomhed/institution​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1071 Ansøgning Opsætning Hvis Kilde er lig "Tredjepart eller Optagelse.dk" så Vis Intetegrationsstatus ellers skjul Intetegrationsstatus False


HVIS
Kilde er lig med "Tredjepart,Optagelse.dk"
Vis felt Integrationsstatus
ELLERS
Skjul felt Integrationsstatus​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1072 Ansøgning Opsætning Områdenummeropsætning er krævet for alle ansøgnigner til OU True

HVIS
Systemstatus er lig med "Aktiv,Inaktiv"
Angiv Områdenummeropsætning som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Områdenummeropsætning som Kræves af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1073 Ansøgningshandling Opsætning givet af type er lig "valg" så er felter synlige True

HVIS
Type er lig med "Valg"
Vis felt Ansøgers valg
Vis felt Valgtype
Vis felt Valgmulighed
ELLERS
Skjul felt Ansøgers valg
Skjul felt Valgtype
Skjul felt Valgmulighed​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1074 Ansøgningskort Opsætning Skla vises og obligatorisk er låst hvis type er infomation eller profil. Hvis der givet ja i obligatorisk of skal vises er nej, så rettes skal vises til ja True

HVIS
Type er lig med "Information,Profil"
Lås Skal vises
Lås Obligatorisk
ELLERS HVIS
Obligatorisk er lig med "Ja" OG Skal vises er lig med "Nej"
Angiv Skal vises til "Ja"​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1075 Bedømmelse Opsætning vis bedømmelsesnummer. True

HVIS
Vis bedømmelsesnummer er lig med "Ja"
Vis felt Bedømmelsesnummer
ELLERS
Skjul felt Bedømmelsesnummer​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1076 Bedømmelse Opsætning lås godkendt hvis ingen karakter er givet eller Godkendt = ja True

HVIS
Godkendt er lig med "Ja" ELLER Karakter indeholder ikke data
Lås Godkendt
ELLERS
Lås op Godkendt​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1077 Bedømmelse Opsætning lås felter hvis der er data i oprettet True

HVIS
Oprettet indeholder data
Lås Gennemførelsesuddannelseselement
Lås Studieforløb
Lås Bedømmelsesrunde
ELLERS
Lås op Gennemførelsesuddannelseselement
Lås op Studieforløb
Lås op Bedømmelsesrunde​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1078 Dispensationsregistrering Opsætning Udfyld dispensationsårsag, da STÅ Dispensation er over 0 True

HVIS

STÅ dispensation større end 0
Angiv Dispensationsårsag som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Dispensationsårsag som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1079 Faktureringsgrundlag Opsætning Fejlbeskeder slettes, da status er klar til afsendelse True

HVIS

Status er lig med "Klar til afsendelse"
Ryd Fejlbesked​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1080 Faktureringsgrundlag Opsætning Refereret faktureringsgrundlag bliver skjult hvis der er Kreditnota i feltet Type True

HVIS

Type er ikke lig med "Kreditnota"
Skjul felt Refereret faktureringsgrundlag
ELLERS
Vis felt Refereret faktureringsgrundlag​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1081 Faktureringsgrundlag Opsætning felter bliver låst hvis der er status Afsendt, Klar til afsendelse eller Opkrævet True

HVIS
Status er lig med "Klar til afsendelse,Afsendt,Opkrævet"
Lås Debitor
Lås Status
Lås Forfaldsdato
Lås Faktureringsdato
Lås Kontaktperson
Lås Kundereference
Lås Kundeordrenr.
Lås Kontostreng
Lås Type
Lås Refereret faktureringsgrundlag
ELLERS
Lås op Debitor
Lås op Status
Lås op Forfaldsdato
Lås op Faktureringsdato
Lås op Kontaktperson
Lås op Kundereference
Lås op Kundeordrenr.
Lås op Kontostreng
Lås op Type
Lås Refereret faktureringsgrundlag​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1082 Fakturereingsgrundlag Opsætning Type er låst fordi der er data i oprettet True

HVIS

Oprettet indeholder data
Lås Type
ELLERS
Lås op Type​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1083 Faktureringsgrundlag Opsætning fejlbesked er synlig hvis fejlbesked indeholder data True

HVIS
Fejlbesked indeholder data
Vis felt Fejlbesked​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1084 Faktureringsgrundlag Opsætning der kræves en Debitor hvis denne ikke indholder data True

HVIS
Debitor indeholder ikke data
Angiv Debitor som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Debitor som Kræves af forretning


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1086 Faktureringsgrundlagslinje Opsætning krediteret er låst som standard True

HVIS
Systemstatus er lig med "Aktiv"
Lås Krediteret
ELLERS
Lås Krediteret​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1087 Gebyrtype Opsætning Beløb og Skabelon er krævet hvis type er kopi True

HVIS
Type er lig med "Kopi"
Angiv Beløb som Kræves af forretning
Angiv Skabelon som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Beløb som Ikke krævet af forretning
Angiv Skabelon som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1088 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning ECTS STÅ er ikke relevant hvis der ikke er data i aktivitetstype og oprettet af indholder data. True

HVIS
Aktivitetstype indeholder ikke data OG Oprettet af indeholder data
Skjul felt Teori ECTS STÅ
Skjul felt Praktik ECTS STÅ
Angiv Teori ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
Angiv Praktik ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1089 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning vis og kræv Praktik ECTS STÅ hvis aktivitetstypen er Praktik eller værkstedsskole, samt der er indhold i oprettet af. True

HVIS
Aktivitetstype er lig med "Praktik,Værkstedsskole" OG Oprettet af indeholder data
Vis felt Praktik ECTS STÅ
Angiv Praktik ECTS STÅ som Kræves af forretning
Angiv Teori ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Teori ECTS STÅ​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1090 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning vis og kræv Teori ECTS STÅ hvis aktivitetstypen er Teori True

HVIS

Aktivitetstype er lig med "Teori" OG Oprettet af indeholder data
Vis felt Teori ECTS STÅ
Angiv Teori ECTS STÅ som Kræves af forretning
Angiv Praktik ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Praktik ECTS STÅ​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1091 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning Teori og Praktik ECTS Stå er krævet hvis aktivitetstype er Teori/Praktik True

HVIS
Aktivitetstype er lig med "Teori/praktik" OG Oprettet af indeholder data
Vis felt Teori ECTS STÅ
Vis felt Praktik ECTS STÅ
Angiv Teori ECTS STÅ som Kræves af forretning
Angiv Praktik ECTS STÅ som Kræves af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1092 Gennemførelsesuddannelseselement Opsætning lås Studieforløb hvis oprettet indeholder data True

HVIS
Oprettet indeholder data
Lås Studieforløb​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1093 Indberetningsgrundlag Opsætning vis fejlbesked hvis indberetning fejlet True

HVIS
Status er lig med "Indberetning fejlet"
Vis felt Fejlbesked
ELLERS
Skjul felt Fejlbesked​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1094 Institution / Virksomhed Opsætning lås udenlandsk hvis udenlandsk indholder data samt oprettet indholder data True

HVIS
Oprettet indeholder data OG Udenlandsk indeholder data
Lås Udenlandsk
ELLERS
Lås op Udenlandsk​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1095 Institution / Virksomhed Opsætning felter er blevete vist eller skjult givet at Udenlansk er "ja" True

HVIS
Udenlandsk er lig med "Ja"
Skjul felt Overordnet enhed
Skjul felt Branche
Vis felt Postnummer
Vis felt By
Skjul felt Postnummer / By
Skjul felt Institutionsnummer
Skjul felt CVR-nummer
Angiv CVR-nummer som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Seneste CVR-opdatering
Skjul felt Status fra integration
Skjul felt CVR id
Skjul felt CVR status
Skjul felt P-nummer
Skjul felt EAN-nummer
Skjul felt Offentlig myndighed
Skjul felt Juridisk enhed
Vis felt Virksomhedsnummer
ELLERS
Vis felt Overordnet enhed
Vis felt Branche
Skjul felt Postnummer
Skjul felt By
Vis felt Postnummer / By
Vis felt Institutionsnummer
Vis felt CVR-nummer
Angiv CVR-nummer som Kræves af forretning
Vis felt Seneste CVR-opdatering
Vis felt Status fra integration
Vis felt CVR id
Vis felt CVR status
Vis felt P-nummer
Vis felt EAN-nummer
Vis felt Offentlig myndighed
Vis felt Juridisk enhed
Skjul felt Virksomhedsnummer​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1096 Institutionsoplysninger Opsætning Dokumentafsendelsesmetode er låst grundet at den er lig E-Bilag True

HVIS
Dokumentafsendelsesmetode er lig med "E-Bilag"
Lås Dokumentafsendelsesmetode
ELLERS
Lås op Dokumentafsendelsesmetode​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1097 Kommunikation Opsætning komminikationsskabelon, Meddelse og meddelesesemne er krævet og ikke krævet afhængig af status indhold True

HVIS
Status er lig med "Klar til fletning"
Angiv Kommunikationsskabelon som Kræves af forretning
Angiv Meddelelse som Ikke krævet af forretning
Angiv Meddelelsesemne som Ikke krævet af forretning
ELLERS HVIS
Status er lig med "Færdig"
Angiv Kommunikationsskabelon som Ikke krævet af forretning
Angiv Meddelelse som Kræves af forretning
Angiv Meddelelsesemne som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Kommunikationsskabelon som Ikke krævet af forretning
Angiv Meddelelse som Ikke krævet af forretning
Angiv Meddelelsesemne som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1098 Kommunikation Opsætning ansøgnign er låst, da denne indholder data True

HVIS
Ansøgning indeholder data OG Oprettet indeholder data
Lås Ansøgning
ELLERS
Lås op Ansøgning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1099 Kommunikation Opsætning Kommunikationsskabelon er låst hvis status er andet end aktiv og kommunikationsskabelonen indeholder data True

HVIS
Kommunikationsskabelon indeholder data OG Status er lig med "Inaktiv,Slettet,Færdig,Klar til fletning" OG Oprettet indeholder data
Lås Kommunikationsskabelon
ELLERS
Lås op Kommunikationsskabelon​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1100 Kommunikation, kommunikationsskabelon, kommunikationsafsendelse Opsætning fejlbesked og meddelse er syblig givet at status er lig fejl True

HVIS
Status er lig med "Fejl"
Vis felt Fejlbeskrivelse
Vis fejlmeddelelsen "Ret fejlen og opdater status." i forhold til feltet Status
ELLERS
Skjul felt Fejlbeskrivelse​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1101 Kommunikation Opsætning givet at type er beksed forskellige felter er nu krævet og synlige True

HVIS
Type er lig med "Besked"
Angiv Bilag tilladt i svar som Kræves af forretning
Angiv Svar tilladt som Kræves af forretning
Angiv Modtagers e-mailadresse som Ikke krævet af forretning
Vis felt Bilag tilladt i svar
Vis felt Svar tilladt
Skjul felt Modtagers e-mailadresse
ELLERS
Angiv Bilag tilladt i svar som Ikke krævet af forretning
Angiv Svar tilladt som Ikke krævet af forretning
Angiv Modtagers e-mailadresse som Kræves af forretning
Skjul felt Bilag tilladt i svar
Skjul felt Svar tilladt
Vis felt Modtagers e-mailadresse​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1102 Kommunikationsafsendelse Opsætning kommunikationsskabelon er krævet givet at status er lig klar til afsendelse True

HVIS
Status er lig med "Klar til afsendelse"
Angiv Kommunikationsskabelon som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Kommunikationsskabelon som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1104 Kommunikationsskabelon Opsætning bilag og svar felter er skjulte hvis typen er advisering True


HVIS
Type er lig med "Advisering"
Angiv Bilag tilladt i svar som Ikke krævet af forretning
Angiv Svar tilladt som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Bilag tilladt i svar
Skjul felt Svar tilladt​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1105 Kommunikationsskabelon Opsætning givet type er lig Besked kræves bilag og svar. True

HVIS
Type er lig med "Besked"
Angiv Bilag tilladt i svar som Kræves af forretning
Angiv Svar tilladt som Kræves af forretning
Vis felt Bilag tilladt i svar
Vis felt Svar tilladt​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1103 KOT-gruppe Opsætning periode slut eller periode start er krævet grundet en af dem indeholder data True

HVIS
Periode start indeholder data
Angiv Periode slut som Kræves af forretning
ELLERS HVIS
Periode slut indeholder data
Angiv Periode start som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Periode start som Ikke krævet af forretning
Angiv Periode slut som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1106 KOT-gruppe Opsætning periode start skal rettes til at være før periode slut True

HVIS
Periode start større end Periode slut
Vis fejlmeddelelsen "Slutdato'en for periode skal ligge efter startperioden på KOT-gruppen." i forhold til feltet Periode slut​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1107 KOT-gruppe Opsætning ​gruppenummer skal være mellem 10 og 49 True


HVIS
Gruppenummer mindre end 10
Vis fejlmeddelelsen "Det er ikke muligt at oprette KOT-grupper med gruppenummer som er mindre end 10." i forhold til feltet Gruppenummer
ELLERS HVIS
Gruppenummer større end 49
Vis fejlmeddelelsen "Det er ikke muligt at oprette KOT-grupper med gruppenummer som er større end 59. Hvis du ønsker standby KOT-grupper, oprettes de automatisk, når der oprettes KOT-grupper indenfor intervallet 10-49." i forhold til feltet Gruppenummer​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1108 KOT-gruppe Opsætning vis periode start og slut hvis automatisk tildeling er ja True

HVIS
Automatisk tildeling er lig med "Ja"
Vis felt Periode slut
Vis felt Periode start
ELLERS
Skjul felt Periode slut
Skjul felt Periode start​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1109 KOT-gruppe-tilmelding Opsætning KOT-status er sat basseret på KOT-statuskode True

HVIS
KOT-statuskode større end eller lig med 20
Angiv KOT-status til "Annulleret indberetning"
ELLERS HVIS
KOT-statuskode større end eller lig med 13
Vis fejlmeddelelsen "Statuskoden er ikke gyldig." i forhold til feltet KOT-statuskode
Ryd KOT-status
ELLERS HVIS
KOT-statuskode større end eller lig med 11
Angiv KOT-status til "Clearet"
ELLERS HVIS
KOT-statuskode er lig med 10
Angiv KOT-status til "Ikke optaget"
ELLERS HVIS
KOT-statuskode indeholder data
Angiv KOT-status til "Optaget"
ELLERS
Ryd KOT-status​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1110 KOT-gruppe-tilmelding Opsætning vis felter hvis status er tilbagemeldt True

HVIS
Status er lig med "Tilbagemeldt"
Vis felt KOT-bemærkning
Vis felt KOT-status
Vis felt KOT-statuskode
ELLERS
Skjul felt KOT-bemærkning
Skjul felt KOT-status
Skjul felt KOT-statuskode​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1111 Meritregistrering Opsætning felter er sat krævet og vist grunde status ændring True

HVIS
Status er lig med "Forhåndsgodkendelse"
Skjul felt Bedømmelsesdato
Angiv Bedømmelsesdato som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Karakter
Skjul felt Fartstid (antal dage)
Skjul felt Studietidsforkortende
Vis felt Godkendelsesdato
Vis felt Godkender
Angiv Godkendelsesdato som Kræves af forretning
Angiv Karakter som Ikke krævet af forretning
ELLERS HVIS
Status er lig med "Godkendt" OG Godkender indeholder data
Vis felt Fartstid (antal dage)
Angiv Karakter som Kræves af forretning
Vis felt Godkender
Angiv Godkendelsesdato som Kræves af forretning
Vis felt Godkendelsesdato
Vis felt Bedømmelsesdato
Vis felt Karakter
Angiv Bedømmelsesdato som Kræves af forretning
ELLERS HVIS
Status er lig med "Godkendt" OG Godkendelsesdato indeholder data
Vis felt Fartstid (antal dage)
Angiv Karakter som Kræves af forretning
Vis felt Godkender
Angiv Godkendelsesdato som Kræves af forretning
Vis felt Godkendelsesdato
Vis felt Bedømmelsesdato
Vis felt Karakter
Angiv Bedømmelsesdato som Kræves af forretning
ELLERS HVIS
Status er lig med "Godkendt"
Angiv Karakter som Kræves af forretning
Angiv Bedømmelsesdato som Kræves af forretning
Vis felt Bedømmelsesdato
Vis felt Karakter
Angiv Godkendelsesdato som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Godkender
Skjul felt Godkendelsesdato
Vis felt Fartstid (antal dage)​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1112 Meritregistrering Opsætning Kladde er ikke tilladt True

HVIS
Status er lig med "Kladde"
Vis fejlmeddelelsen "Der skal tages stilling til om meritten er godkendt" i forhold til feltet Status​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1113 Meritregistrering Opsætning status er låst givete karakter har data og status er godkendt True

HVIS
Karakter indeholder data OG Status er lig med "Godkendt"
Lås Status​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1114 Meritregistrering Opsætning Merit opnået fra er krævet grundet merittype er Gæsteophold eller Danmark True

HVIS
Merittype indeholder "Gæsteophold, Danmark"
Angiv Merit opnået fra som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Merit opnået fra som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1115 Områdenummeropsætning Opsætning KOT grupper er låst som standard True

HVIS
KOT grupper indeholder data ELLER KOT grupper indeholder ikke data
Lås KOT grupper
ELLERS
Lås KOT grupper​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1116 Overflytningsansøgning Opsætning afhængnig af hvad flytning er sat til vil forskellige felter blive krævet og vist True

HVIS
Flytning er lig med "Intern"
Angiv Ønsket institutionsafdeling som Kræves af forretning
Skjul felt Person
Angiv Person som Ikke krævet af forretning
Skjul felt Uddannelse
Vis felt Studieforløb
Angiv Studieforløb som Kræves af forretning
Angiv Uddannelsesstruktur som Kræves af forretning
ELLERS HVIS
Flytning er lig med "Ekstern"
Skjul felt Studieforløb
Angiv Studieforløb som Ikke krævet af forretning
Vis felt Person
Angiv Person som Kræves af forretning
Vis felt Uddannelse
Angiv Ønsket institutionsafdeling som Ikke krævet af forretning
Angiv Uddannelsesstruktur som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1117 Overflytningsansøgning Opsætning ønsket overflytningsdato er krævet grundet godkendt status og flytning er intern True

HVIS
Status er lig med "Godkendt" OG Flytning er lig med "Intern"
Angiv Ønsket overflytningsdato som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Ønsket overflytningsdato som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1118 Person Opsætning Postnummer og by er krævet grundet land er Danmark True

HVIS
Land er lig med "Danmark"
Angiv Postnummer / By som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Postnummer / By som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1119 Personoplysninger Opsætning givet ændringer af Rolle, navn eller Lokalt studienummer vil studiemail og lokalt studienummer være synligt eller gemt. True

HVIS
Rolle er ikke lig med "Studerende"
Skjul felt Studieemail
Skjul felt Lokalt studienummer
ELLERS HVIS
Navn indeholder ikke data
Vis felt Studieemail
Vis felt Lokalt studienummer
ELLERS HVIS
Lokalt studienummer indeholder data
Vis felt Lokalt studienummer
Vis felt Studieemail
ELLERS
Vis felt Studieemail
Skjul felt Lokalt studienummer​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1120 Personoplysninger Opsætning Fagpersontype er krævet givet Rolle er Fagperson True

HVIS
Rolle er lig med "Fagperson"
Vis felt Fagpersontype
Angiv Fagpersontype som Kræves af forretning
ELLERS
Skjul felt Fagpersontype
Angiv Fagpersontype som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1121 Planlægningsuddannelseselement Opsætning tilmeldingsfrist er låst givet at oprettet ikke indholder data True

HVIS
Oprettet indeholder ikke data
Lås Tilmeldingsfrist​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1122 Praktikophold Opsætning startdato, slutdato og lønnet er synlig grundet Oprettet indholder data. True

HVIS
Oprettet indeholder data
Vis felt Startdato
Vis felt Slutdato
Vis felt Lønnet
ELLERS
Skjul felt Startdato
Skjul felt Slutdato
Skjul felt Lønnet​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1123 Progressionsmodel Opsætning felter er låst grundet Status endelig True

HVIS
Status er lig med "Endelig"
Lås Navn
Lås SU-klip 12
Lås SU-klip 18
Lås SU-klip 24
Lås SU-klip 30
Lås SU-klip 36
Lås SU-klip 42
Lås SU-klip 48
Lås SU-klip 54
Lås SU-klip 60
Lås SU-klip 66
Lås SU-klip 72
ELLERS
Lås op Navn
Lås op SU-klip 12
Lås op SU-klip 18
Lås op SU-klip 24
Lås op SU-klip 30
Lås op SU-klip 36
Lås op SU-klip 42
Lås op SU-klip 48
Lås op SU-klip 54
Lås op SU-klip 60
Lås op SU-klip 66
Lås op SU-klip 72​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1124 Publicering Opsætning Publiceringsperiode til må ikke være mindre end publiceringsperiode fra True

HVIS
Publiceringsperiode til mindre end Publiceringsperiode fra
Vis fejlmeddelelsen "Publiceringsperiode til må ikke være før Publiceringsperiode fra" i forhold til feltet Publiceringsperiode til​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1125 Strukturelt uddannelseselement Opsætning aktivitetstyper er krævet grundet type er fag True

HVIS
Type er lig med "Fag"
Angiv Aktivitetstype som Kræves af forretning
ELLERS
Angiv Aktivitetstype som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1126 Strukturelt uddannelseselement Opsætning fagkode er sat til "-", da denne er tom True

HVIS
Fagkode niveau indeholder ikke data
Angiv Fagkode niveau til "-"​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1127 Strukturelt uddannelseselement Opsætning skjul Teori og Praktik ECTS STÅ, da aktivitetstype ikke indholder data True

HVIS
Aktivitetstype indeholder ikke data
Skjul felt Teori ECTS STÅ
Skjul felt Praktik ECTS STÅ
Angiv Teori ECTS STÅ til 0
Angiv Praktik ECTS STÅ til 0​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1131 Strukturelt uddannelseselement Opsætning felter er skjult og samme som SUE er krævet grundet Fordeling er lig "Samme som SUE" True

HVIS
Fordeling er lig med "Samme som SUE"
Vis felt Samme som SUE
Angiv Samme som SUE som Kræves af forretning
Skjul felt Fordelingsnøgle min.
Skjul felt Fordelingsnøgle max.
Skjul felt Fordelingsnøgle 1. prioritet
Skjul felt Fordeling 1. prioritet
Skjul felt Fordelingsnøgle 2. prioritet
Skjul felt Fordeling 2. prioritet
ELLERS
Skjul felt Samme som SUE
Angiv Samme som SUE som Ikke krævet af forretning
Vis felt Fordelingsnøgle min.
Vis felt Fordelingsnøgle max.
Vis felt Fordelingsnøgle 1. prioritet
Vis felt Fordeling 1. prioritet
Vis felt Fordelingsnøgle 2. prioritet
Vis felt Fordeling 2. prioritet​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1132 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Min ECTS skal være mindre end Max ECTS True

HVIS
Max. ECTS mindre end Min. ECTS
Vis fejlmeddelelsen "Max. ECTS må ikke være under Min. ECTS" i forhold til feltet Max. ECTS​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1133 Strukturelt uddannelseselement Opsætning semester er kun krævet hvis overordnet uddannelseselement ikke indholder data True

HVIS
Overordnet uddannelseselement indeholder data
Angiv Semester som Ikke krævet af forretning
ELLERS
Angiv Semester som Kræves af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1134 Strukturelt uddannelseselement Opsætning ects teori praktik staa sum er synlig grundet at der en ejer på entiteten True

HVIS
Ejer indeholder data
Skjul felt ects teori praktik staa sum
ELLERS
Vis felt ects teori praktik staa sum​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1135 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Max ECTS er sat til det samme som ECTS True

HVIS
ECTS indeholder data OG Max. ECTS indeholder ikke data
Angiv Max. ECTS til ECTS​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1136 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Min ECTS er sat til det samme som ECTS True

HVIS
ECTS indeholder data OG Min. ECTS indeholder ikke data
Angiv Min. ECTS til ECTS​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1137 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Skal på bevis er aktiveret som standatd og vist hvis type er Fag True

HVIS
Type er lig med "Fag"
Angiv standardværdien for Skal på bevis til "Ja"
Vis felt Skal på bevis
ELLERS
Angiv Skal på bevis til "Ja"
Skjul felt Skal på bevis​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1138 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Vis/skjul ved delkarakter eller samlekarakter False

HVIS
Delkarakter af indeholder data
Vis felt Skal bestås
Vis felt Vægtning
Skjul felt Samlekarakter
Angiv Samlekarakter til "Nej"
Skjul felt Rund op til bestået
Angiv Rund op til bestået til "Nej"
ELLERS HVIS
Samlekarakter er lig med "Ja"
Vis felt Rund op til bestået
Skjul felt Delkarakter af
Ryd Delkarakter af
Skjul felt Skal bestås
Angiv Skal bestås til "Nej"
Skjul felt Vægtning
Ryd Vægtning
ELLERS
Vis felt Delkarakter af
Vis felt Samlekarakter
Skjul felt Rund op til bestået
Angiv Rund op til bestået til "Nej"
Skjul felt Skal bestås
Angiv Skal bestås til "Nej"
Skjul felt Vægtning
Ryd Vægtning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1139 Studieforløb Opsætning Afgangsdato skal ligge efter Studiestart True

HVIS
Afgangsdato mindre end Studiestart OG Afgangsdato indeholder data
Vis fejlmeddelelsen "Afgangsdato bør ligge efter Studiestart" i forhold til feltet Afgangsdato​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1140 Studieforløb Opsætning Nuværende semester / Modul er ryddet grundet status afsluttet True

HVIS
Status er lig med "Afsluttet"
Ryd Nuværende semester / modul​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1141 Studieforløb Opsætning forventet afslutning skal være efter studiestart True

HVIS
Forventet afslutning mindre end Studiestart OG Forventet afslutning indeholder data
Vis fejlmeddelelsen "Forventet afslutning skal være efter studiestart." i forhold til feltet Forventet afslutning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1142 Studieforløb Opsætning Genindskrivningsdato er synlig, da denne indholder data True

HVIS
Genindskrivningsdato indeholder data
Vis felt Genindskrivningsdato
ELLERS
Skjul felt Genindskrivningsdato​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1143 Studieforløb Opsætning Kontroldato er låst grundet SU Stamdata indholder data True

HVIS
SU Stamdata indeholder data
Lås Kontroldato​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1144 Studieforløb Opsætning Indskrivningsform er synlig og krævet grundet Uddannelsesstruktur indholder data True

HVIS
Uddannelsesstruktur indeholder ikke data
Lås Indskrivningsform
ELLERS
Lås op Indskrivningsform
Angiv Indskrivningsform som Kræves af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1145 Studieforløb Opsætning Konotroldato er låst som standard True

HVIS
Kontroldato indeholder ikke data ELLER Kontroldato indeholder data
Lås Kontroldato​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1146 Studieforløb Opsætning Institutionsafdeling er låst, da denne indholder data True

HVIS
Institutionafdeling indeholder data
Lås Institutionafdeling
ELLERS
Lås op Institutionafdeling​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1147 Studieforløb Opsætning Navn er skrivebeskyttet True

HVIS
Navn indeholder data
Lås Navn
ELLERS
Lås op Navn​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1148 Studieforløb Opsætning Staminstitution er synlig som standard True

HVIS
Staminstitution indeholder data
Vis felt Staminstitution
ELLERS
Skjul felt Staminstitution​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1150 SU-hændelse Opsætning Status er låst op givet at status er sat til fejlet True

HVIS
Status er lig med "Fejlet"
Lås op Status
ELLERS
Lås Status​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1151 SU-hændelse Opsætning sæt senest opdateret dat til Ændret True

HVIS
Ændret indeholder data
Angiv Senest opdateret dato til Ændret​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1152 UDB-hændelse Opsætning annuleret hændelse er synligt givet anullerert er lig ja True

HVIS
Annullering er lig med "Ja"
Vis felt Annulleret Hændelse
ELLERS
Skjul felt Annulleret Hændelse​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1153 Uddannelse Opsætning ECTS loft for praktik og Teori er krævet, da uddannelsestype er sat til Ordinær uddannelse True

HVIS
Uddannelsestype er lig med "Ordinær uddannelse"
Angiv ECTS loft praktik som Kræves af forretning
Angiv ECTS loft teori som Kræves af forretning
Vis felt ECTS loft teori
Vis felt ECTS loft praktik
ELLERS HVIS
Uddannelsestype er lig med "ÅU"
Angiv ECTS loft praktik som Ikke krævet af forretning
Angiv ECTS loft teori som Ikke krævet af forretning
Skjul felt ECTS loft praktik
Skjul felt ECTS loft teori
ELLERS
Angiv ECTS loft praktik som Ikke krævet af forretning
Angiv ECTS loft teori som Ikke krævet af forretning
Vis felt ECTS loft praktik
Vis felt ECTS loft teori​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1162 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis danmark statistik - ordinær uddannelse er lig ja True

HVIS
Danmarks Statistik - ordinær uddannelse er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Vis felt Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Lås Start indberetning
Skjul felt Start indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Stop indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1163 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis danmark statistik - Åben uddannelse er lig ja True

HVIS
Danmarks Statistik - åben uddannelse er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Vis felt Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Lås Start indberetning
Skjul felt Start indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Stop indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1164 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis optag er lig ja True

HVIS
Optag er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Vis felt Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Lås Start indberetning
Skjul felt Start indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Stop indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1165 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis STÅ - ordinær uddannelse er lig ja True

HVIS
STÅ - ordinær uddannelse er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Start indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Lås Start indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Start indberetning
Skjul felt Stop indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1166 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis STÅ - Åben uddannelse er lig ja True

HVIS
STÅ - åben uddannelse er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Vis felt Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Skjul felt Stop indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Start indberetning
Lås Start indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1167 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis SU er lig ja True

HVIS
SU er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Vis felt Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Lås Start indberetning
Skjul felt Start indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Stop indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1168 Aktivitetsgruppekode Opsætning indberetning start og stop er åbent og vist hvis Søfartstyrelsen er lig ja True

HVIS
Søfartsstyrelsen er lig med "Ja"
Lås op Start indberetning
Vis felt Start indberetning
Lås op Stop indberetning
Vis felt Stop indberetning
ELLERS
Skjul felt Stop indberetning
Lås Stop indberetning
Skjul felt Start indberetning
Lås Start indberetning
Ryd Start indberetning
Ryd Stop indberetning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
N1170 Internationalisering Opsætning vis/ skjul feltet agent True

HVIS
Retning er lig med "Indgående studerende"
Vis felt Agent
ELLERS
Skjul felt Agent​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1171 Internationalisering Opsætning den givne udvekslingsaftaletype er ikke valid til den givne udveklsaftale værdi True


HVIS
Udvekslingsaftale er lig med "Ja" OG Udvekslingsaftaletype er lig med "Udlandsstipendieordning,Free movers,Andet"
Vis fejlmeddelelsen "Den valgte værdi er ikke tilladt når udvekslingsaftale er sat til Ja" i forhold til feltet Udvekslingsaftaletype
ELLERS HVIS
Udvekslingsaftaletype er lig med "Internationalt udvekslingsprogram,Institutionsbaseret udvekslingsaftale,Erasmus" OG Udvekslingsaftale er lig med "Nej"
Vis fejlmeddelelsen "Den valgte værdi er ikke tilladt når udvekslingsaftale er sat til Nej" i forhold til feltet Udvekslingsaftaletype​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1174 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Hvis Stå indberetning er "Ja" skal teori og/eller praktik ECTS stå indsendes, alt efter aktivitetstypen False

HVIS
STÅ indberettes er ikke lig med "Ja"
Skjul felt Praktik ECTS STÅ
Skjul felt Teori ECTS STÅ
Angiv Praktik ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
Angiv Teori ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
ELLERS HVIS
Aktivitetstype er lig med "Teori/praktik"
Vis felt Praktik ECTS STÅ
Vis felt Teori ECTS STÅ
Angiv Praktik ECTS STÅ som Kræves af forretning
Angiv Teori ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
ELLERS HVIS
Aktivitetstype er lig med "Teori"
Skjul felt Praktik ECTS STÅ
Vis felt Teori ECTS STÅ
Angiv Praktik ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
Angiv Teori ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning
ELLERS HVIS
Aktivitetstype er lig med "Praktik"
Vis felt Praktik ECTS STÅ
Skjul felt Teori ECTS STÅ
Angiv Praktik ECTS STÅ som Kræves af forretning
Angiv Teori ECTS STÅ som Ikke krævet af forretning​


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E0017 Ansøger Opsætning KOT_102 - CPR-nummer mangler False

If
     Var_Ansøgning Ansøger is null or empty
     or Var_Ansøgning Systemstatus has a value of "Inaktiv"
     or Var_Ansøgning Ansøger CPR-nummer is null or empty
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = "CPR-nummer mangler", Entitetspost = Var_Ansøgning, Regel = "E102")
    set Var_Ansøgning KOT Error 102 to true​


InRule Friday, June 26, 2020
E0018 Ansøger Opsætning KOT_109 - Kvotient er ikke mellem 2,0 og 13,7 False
​If
     Var_Ansøgning Karaktergennemsnit is not null or empty
     and Var_Ansøgning Karaktergennemsnit is not between 2 and 13.7
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = " Kvotient er ikke mellem 2,0 og 13,7", Entitetspost = Var_Ansøgning, Regel = "E109")
    set Var_Ansøgning KOT Error 109 to true


InRule Friday, June 26, 2020
E0019 Ansøger Opsætning Ansøgeren mangler kvotient i kvote 1-gruppe False

If
     Var_Ansøgning Karaktergennemsnit is null or empty
Then
    execute rule set KOT_110_Tjek_KOT_Gruppe using (VAR_ansoegnings = Var_Ansøgning)
    set Var_Ansøgning KOT Error 110 to true


For each 
(declared) KOT_GruppeTilmelding in VAR_ansoegnings.KOTgruppetilmeldinger
If
     KOT_GruppeTilmelding is not null or empty
     and KOT_GruppeTilmelding KOT-gruppe is not null or empty
             and KOT_GruppeTilmelding KOT-gruppe Gruppenummer is not null or empty
     and KOT_GruppeTilmelding KOT-gruppe Gruppenummer is between 10 and 19
             and KOT_GruppeTilmelding Systemstatus has a value of "Aktiv"
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = "Ansøgeren mangler kvotient i kvote 1-gruppe", Entitetspost = VAR_ansoegnings, Regel = "E110")


InRule Friday, June 26, 2020
E0020 Ansøger Opsætning KOT_116 - Gruppeudelukkelse. Ansøger er i både gruppe 10-29 og 30-59 False

For each (declared) AnsoeningsKotTilmeldninger in Var_Ansøgning.KOTgruppetilmeldinger
If
     AnsoeningsKotTilmeldninger KOT-gruppe is not null or empty
     and AnsoeningsKotTilmeldninger KOT-gruppe Gruppenummer is between 10 and 29
             and AnsoeningsKotTilmeldninger Systemstatus has a value of "Aktiv"
             and AnsoeningsKotTilmeldninger KOT-gruppe Systemstatus has a value of "Aktiv"
Then
    set Var_Ansøgning Gruppe 10 29 to true
Else
    If
         AnsoeningsKotTilmeldninger KOT-gruppe is not null or empty
         and AnsoeningsKotTilmeldninger KOT-gruppe Gruppenummer is between 30 and 59
                 and AnsoeningsKotTilmeldninger Systemstatus has a value of "Aktiv"
                 and AnsoeningsKotTilmeldninger KOT-gruppe Systemstatus has a value of "Aktiv"
    Then
        set Var_Ansøgning Gruppe 30 59 to true


If
     Var_Ansøgning Gruppe 10 29
     and Var_Ansøgning Gruppe 30 59
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = "Gruppeudelukkelse. Ansøger er i både gruppe 10-29 og 30-59", Entitetspost = Var_Ansøgning, Regel = "E116")
    set Var_Ansøgning KOT Error 116 to true​


InRule Friday, June 26, 2020
E0022 Ansøger Opsætning KOT_L01_L02 - Læreruddannelsen - Læreruddannelsen - Kvote 1 uden kvotient over 7 / Kvote 2 med kvotient over 6.9 False

For each (declared) var_kot in var_ansoegning.KOTgruppetilmeldinger
If
     var_kot KOT-gruppe Gruppenummer is between 10 and 19
     and var_kot Systemstatus has a value of "Aktiv"
     and var_ansoegning Karaktergennemsnit is less than 7.0
             or var_kot KOT-gruppe Gruppenummer is between 10 and 19
                     and var_kot Systemstatus has a value of "Aktiv"
                     and var_ansoegning Karaktergennemsnit is null or empty
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = "Læreruddannelsen - Kvote 1 uden kvotient over 7", Entitetspost = var_ansoegning, Regel = "EL01")
    set var_ansoegning KOT Error L01 to true
Else
    If
         var_kot KOT-gruppe Gruppenummer is between 20 and 29
         and var_kot Systemstatus has a value of "Aktiv"
         and var_ansoegning Karaktergennemsnit is greater than 6.9
                 or var_kot KOT-gruppe Gruppenummer is between 20 and 29
                         and var_kot Systemstatus has a value of "Aktiv"
                         and var_ansoegning Karaktergennemsnit is null or empty
    Then
        execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = " Læreruddannelsen - Kvote 2 med kvotient over 6.9", Entitetspost = var_ansoegning, Regel = "EL02")
        set var_ansoegning KOT Error L02 to true​


InRule Friday, June 26, 2020
E0023 Ansøger Opsætning KOT_SB1 - Standby - Inkonsistente standby grupper False

For each (declared) var_kot in Var_Ansøgning.KOTgruppetilmeldinger
If
     var_kot KOT-gruppe is not null or empty
     and var_kot KOT-gruppe Gruppenummer is between 60 and 99
             and var_kot KOT-gruppe Systemstatus has a value of "Aktiv"
Then
    execute rule set KOT_SB1 using (Kot_Gruppe_Nummer = var_kot KOT-gruppe Gruppenummer, var_ansoegning = Var_Ansøgning)

For each (declared) var_kotgrupper in var_ansoegning.KOTgruppetilmeldinger
If
     var_kotgrupper KOT-gruppe Gruppenummer is equal to Kot_Gruppe_Nummer minus 50
     and var_kotgrupper Systemstatus has a value of "Aktiv"
Then
    set var_ansoegning Gruppe 10 29 SB1 to true


If
     var_ansoegning Gruppe 10 29 SB1 is false
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = " Standby - Inkonsistente standby grupper", Entitetspost = var_ansoegning, Regel = "ESB1")
    set var_ansoegning KOT Error SB1 to true​


InRule Friday, June 26, 2020
E0024 Ansøger Opsætning KOT_KG1 - Manglende KOT-gruppe False
​If
     the number of Var_Ansøgning KOT-gruppe-tilmeldinger filtered by Systemstatus has a value of "Aktiv" is equal to 0
Then
    execute rule set KOTTempNotifikation using (Fejlbesked = "Manglende KOT-gruppe", Entitetspost = Var_Ansøgning, Regel = "EKG1")
    set Var_Ansøgning KOT Error KG1 to true


InRule Friday, June 26, 2020
E9008 Enkeltfag Opsætning E9008: Det er ikke tilladt at redigere i et enkeltfag som er overført fra en ansøgning False

It should not be allowed to change the enkeltfag on studieforløb if it is transfered from an ansøgning
Hvis Enkeltfag (Ansøgning):Ansoegning indeholder data OG Enkeltfag (Ansøgning):Studieforløb indeholder data, så:
Show error
Stop arbejdsprocessen med statussen:  Annulleret  Vis egenskaber


Dynamics arbejdsproces Friday, June 26, 2020
E1034 Person Opsætning Hvis CPR-integration-id ikke er sat, så sæt fælter som krævet af forretning ellers sæt felter til ikke krævet af forretning False

HVIS

    CPR-integration-id indeholder ikke data

     Angiv Fulde navn som Kræves af forretning
    Angiv Fornavn som Kræves af forretning
    Angiv Efternavn som Kræves af forretning
    Angiv Adresselinje 1 som Kræves af forretning
    Angiv Land som Kræves af forretning
ELLERS
    Angiv Fulde navn som Ikke krævet af forretning
    Angiv Fornavn som Ikke krævet af forretning
    Angiv Efternavn som Ikke krævet af forretning
    Angiv Adresselinje 1 som Ikke krævet af forretning
    Angiv Land som Ikke krævet af forretning


Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
E1179 Rekvirent Opsætning Slutdato må ikke være før startdato False

HVIS

Slutdato indeholder data OG Slutdato mindre end Startdato

Vis fejlmeddelelsen "Slutdato må ikke være før startdato." i forhold til feltet Slutdato
Dynamics Business Rule Friday, June 26, 2020
W5070 Betalingstilsagn Opsætning False

​Der findes allerede et betalingstilsagn på dette faktureringsgrundlag​, det vil blive erstattet når der gemmes.

Dynamics arbejdsproces Tuesday, July 14, 2020
N1180 Ansøgning Opsætning False

HVIS
Adgangskrav (RKV) er lig med "Ja" OG Realkompetancevurdering indeholder data
Vis felt Realkompetancevurdering
Lås Realkompetancevurdering
ELLERS
Skjul felt Realkompetancevurdering
Lås Realkompetancevurdering


Dynamics arbejdsproces Wednesday, July 8, 2020
N1182 Ansøgning Opsætning False

HVIS
Eksamensbevis er lig med "Mangler"
Vis felt Frist eksamensbevis
Vis felt Bemærkning eksamensbevis
ELLERS
Skjul felt Frist eksamensbevis
Skjul felt Bemærkning eksamensbevis
Ryd Frist eksamensbevis
Ryd Bemærkning eksamensbevis​


Dynamics Business Rule Monday, June 29, 2020
N1183 Studieforløb Opsætning Vis Realkompetencevurdering på studieforløb hvis den er sat False

HVIS
Realkompetencevurdering indeholder data
Vis felt Realkompetencevurdering
ELLERS
Skjul felt Realkompetencevurdering​


Dynamics Business Rule Tuesday, June 30, 2020
E9009 Faktureringsgrundlag Opsætning E9009: Det er ikke muligt at afsende faktureringsgrundlag til Navision STAT, der er ikke er sat en debitor. False

​Debitor er tom

Dynamics arbejdsproces Wednesday, July 8, 2020
N9010 Uddannelsesaktivitet Opsætning Summen af teori, praktik og værkstedsskole ECTS loft skal være lig med 'Samlet ECTS' True

.js That ensures sum of Teori,Praktik and Værkstedskole ECTS loft is equal to samlet ECTS. If it's not save is prevented and notification is displayed on the field samlet ECTS

Kundespecifikt programmel Wednesday, August 19, 2020
E6232 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Fordelingen af STÅ ECTS-point på det strukturelle uddannelseselement overstiger den tilladte fordeling for alle strukturelle uddannelseselementer tilhørende det angivne semester. False

E6232: ​

Fordelingen af STÅ ECTS-point på det strukturelle uddannelseselement overstiger den tilladte fordeling for alle strukturelle uddannelseselementer tilhørende det angivne semester.​

Kundespecifikt programmel Wednesday, August 26, 2020
E6233 Strukturelt uddannelseselement Opsætning False

​Sum af ECTS STÅ må ikke overskride 30​

Kundespecifikt programmel Wednesday, August 26, 2020
E6234 Strukturelt uddannelseselement Opsætning False

​Sum af ECTS STÅ skal være 30​​

Kundespecifikt programmel Wednesday, August 26, 2020
E6235 Strukturelt uddannelseselement Opsætning E6235: Oprettelse eller opdatering af SUE'en er ikke muligt, da der ikke er nogen aktiv uddannelsesstruktur på SUE'en. False

​E6235​: Oprettelse eller opdatering af SUE'en er ikke muligt, da der ikke er nogen aktiv uddannelsesstruktur på SUE'en.

Kundespecifikt programmel Wednesday, August 26, 2020
E6308 Strukturelt uddannelseselement Opsætning Felter for ECTS kan ikke ændres når uddannelsesstrukturen er aktiv og uddannelsesaktiviteten har opgørelsesmetode SEM False

​​Felter for ECTS kan ikke ændres når uddannelsesstrukturen er aktiv og uddannelsesaktiviteten har opgørelsesmetode SEM​

Kundespecifikt programmel Thursday, August 27, 2020
E6236 Uddannelsesstruktur Opsætning False

​E6237: Aktivering af uddannelsesstrukuren er ikke muligt da praktik ECTS STÅ på semesteret: {0}, ikke matcher mængden af praktik ECTS STÅ på underlæggende strukturelle udannelseselementer

Kundespecifikt programmel Tuesday, September 1, 2020
E6237 Uddannelsesstruktur Opsætning False

​Aktivering af uddannelsesstrukuren er ikke muligt da praktik ECTS STÅ på semesteret: {0}, ikke matcher mængden af praktik ECTS STÅ på underlæggende strukturelle udannelseselementer

Kundespecifikt programmel Tuesday, September 1, 2020
E6238 Uddannelsesstruktur Opsætning False

​Aktivering af uddannelsesstrukuren er ikke muligt da værkstedskole ECTS STÅ på semesteret: {0}, ikke matcher mængden af værkstedskole ECTS STÅ på underlæggende strukturelle udannelseselementer

Kundespecifikt programmel Tuesday, September 1, 2020
E6310 Studieforløb Opsætning E6310: Afgangsdatoen må ikke være før studiestart. False

Afgangsdatoen må ikke være før studiestart.\r\n\r\n​

Kundespecifikt programmel Monday, November 30, 2020
E6311 Periode Opsætning E6311: Værdi for dag i måned er for stor.\r\n\r\n​ False

Værdi for dag i måned er for stor.

Kundespecifikt programmel Wednesday, December 16, 2020
E6312 Antag brugerroller Opsætning E6312: Det er ikke tilladt at antage systemadministratorrollen som installationsbruger. False

Bloker mulighed for at antage brugerroller for esas installationsbruger

Kundespecifikt programmel Tuesday, January 5, 2021
N1184 Rekvirent Opsætning False

HVIS
Studieforløb indeholder data
Lås Studieforløb
ELLERS
Lås op Studieforløb​


Dynamics Business Rule Monday, April 12, 2021